Zakaz wstępu do lasu

Zakaz wstępu do lasu

W związku z zagrożeniem epidemicznym, część nadleśnictwo wprowadza zakaz wstępu do lasu.

Na podstawie art. 26 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 6) oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374), w nadleśnictwach wprowadza się czasowy zakaz wstępu do lasu.

Zakaz wstępu do lasu obowiązuje od dnia 21.03.2020 r . do dnia 31.03.2020 r. Termin może ulec przedłużeniu.

Aktualnie okresowym zakazem wstępu do lasu objętych jest: 15 z 430 nadleśnictw (stan na: 20.03.2020 r.), w tym między innymi: Myślenice, Niepołomice, Bochnia, Limanowa, Krzeszowice, Piwniczna.

Obszary objęte zakazem wstępu zaznaczane będą sukcesywnie na stronie:

https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/

Informacje o zakazie wstępu, poszczególne nadleśnictwa publikują na swoich stronach internetowych.