Zakończono przebudowę ulicy Słonecznej

Miasto 28 listopada 2017 Wydanie 42/2017
Zakończono przebudowę ulicy Słonecznej

Powiat Myślenicki zakończył modernizację ul. Słonecznej - jednego z kluczowych ciągów komunikacyjnych w Myślenicach

Zakres inwestycji drogowej obejmował: przebudowę ul. Słonecznej (chodnika i jezdni na długości ok. 370 m, pomiędzy ul. Słowackiego i ul. Kazimierza Wielkiego), w tym: przebudowę istniejącej nawierzchni bitumicznej i chodnika z kostki brukowej, przebudowę zjazdów, wykonanie odwodnienia drogi (wykonanie kanalizacji, montaż studni i studzienek ściekowych), regulację pionową studzienek dla urządzeń podziemnych, wykonanie oznakowania.

Koszt inwestycji to kwota: 792.875,20 zł. sfinansowana w całości z budżetu Powiatu Myślenickiego.