Jubileusz

Zamiast busów do Krakowa kursowały wozy konne