Zapaśniczy opłatek

Sport 22 stycznia 2019 Wydanie 03/2019
Zapaśniczy opłatek

W Hotelu Park odbyło się spotkanie opłatkowe sekcji zapaśniczej KS Dalin połączone z podsumowaniem wyników minionego roku i wręczeniem nagród

Spośród zaproszonych gości w spotkaniu uczestniczyli: starosta Józef Tomal, sponsorzy i działacze: Jan Sawicki, Stanisław Bisztyga, Stefan Hołuj, Jan Kiszka, oraz prezes Dalinu Andrzej Talaga. Podczas spotkania wyróżniający się zawodnicy otrzymali pamiątkowe puchary, a pozostali chłopcy otrzymali upominki ufundowane przez Martę i Jana Sawickich oraz Ludwika Starzaka. Wyróżnienia otrzymali: Krzysztof Szpakiewicz, Jan Mastela i Jakub Miska.

Prezes KS Dalin Andrzej Talaga wręczył również podziękowania dla starosty Józefa Tomala i głównych sponsorów, którzy od lat organizują i współfinansują świąteczne spotkania. Podziękowanie otrzymał również Jarosław Bochenek, który niestety nie mógł uczestniczyć w spotkaniu.