Zasady kwarantanny

Zasady kwarantanny

Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, zachowaj zasady higieny – to podstawowe zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla osób, które muszą się poddać domowej kwarantannie. Przypomnijmy, że wszyscy, którzy wrócili do Polski z zagranicy po 15 marca muszą przejść obowiązkową 14-dniową kwarantannę.

Za nieprzestrzeganie kwarantanny w związku ze stanem epidemii grozi do 30 tys. złotych grzywny oraz do roku więzienia, a w przypadku gdy prokurator stwierdzi, że ktoś swoim zachowaniem naraził zdrowie lub życie innych wówczas grozi nawet do 8 lat pozbawienia wolności. Do osoby poddanej kwarantannie dzwonią pracownicy Inspekcji Sanitarnej. Mogą też ją odwiedzić policjanci, by sprawdzić przestrzeganie izolacji.

Podczas kwarantanny domowej w żadnym wypadku nie można wychodzić z domu. Zakazane jest wychodzenie z psem, spacery, czy wychodzenie na zakupy. W zakupach lub opiece nad zwierzęciem mogą pomóc osoby bliskie lub sąsiedzi. Należy jednak przestrzegać zasad bezpieczeństwa tak, żeby taka pomoc odbywała się bezkontaktowo – zakupy można zostawić przed drzwiami.

Według zaleceń GIS osoba podlegająca kwarantannie domowej:

Nie może opuszczać domu, ani zapraszać innych osób. W przypadku mieszkania z rodziną, należy w miarę możliwości ograniczyć z nią kontakt i zachować bezpieczny odstęp minimum 2 metry. Powinno się też używać oddzielnych naczyń niż pozostali domownicy. Najlepiej, by osoba podlegająca kwarantannie przebywała w odrębnym pomieszczeniu w domu i nie kontaktowała się z domownikami, zwłaszcza dziećmi i osobami starszymi, czy schorowanymi.

Należy wietrzyć mieszkanie kilka razy dziennie, często myć ręce i dezynfekować powierzchnie dotykowe, jak blaty, klamki, ekrany telefonów.

Temperaturę ciała powinno się mierzyć minimum dwa razy dziennie, gdy wystąpi gorączka, kaszel lub duszność należy bezzwłocznie skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić na oddział zakaźny transportem prywatnym lub w przypadku stanu zagrażającego życiu wezwać karetkę.

W przypadku mieszkania z rodziną zaleca się wyznaczenie spośród domowników jednej, zdrowej osoby w sile wieku do pomocy. Kontakt z wyznaczoną osobą powinien odbywać się przy zachowaniu odległości ok. 2 m, należy unikać bezpośredniego kontaktu. Jeśli pozwalają na to warunki mieszkaniowe osoba poddana kwarantannie powinna korzystać z odrębnej łazienki. Jeśli nie ma takiej możliwości należy dezynfekować deskę klozetową, dokładnie myć ręce mydłem przez min. 30. Nie wolno korzystać ze wspólnego ręcznika, ani przechowywać szczoteczki do zębów ze szczoteczkami domowników.

Do czyszczenia przedmiotów, których używa osoba poddana kwarantannie powinno się używać środków dezynfekujących, ubrania należy prać w pralce w wysokiej temperaturze, a rzeczy zużyte (takie jak jednorazowe sztućce, środki higieniczne) należy gromadzić w odrębnych szczelnych workach plastikowych, a następnie wyrzucić do odpadów komunalnych.

Służby ratownicze apelują: Jeśli jesteś chory, podlegasz kwarantannie, źle się czujesz lub masz objawy wirusa – powiedz o tym wzywając pomocy!

Jeśli będziecie potrzebować Państwo pomocy którejkolwiek ze służb Ochotniczej Straży Pożar, a:

- przebywacie na kwarantannie,

- posiadacie (bądź osoba, której dotyczy zgłoszenie) objawy zarażenia COVID-19,

- podejrzewacie zarażenie COVID-19.

Każdorazowo informujcie o tym przyjmującego zgłoszenie. Pozwala to każdej służbie na wdrożenie środków ochrony indywidualnej funkcjonariuszy, czy ratowników. W obecnej sytuacji, zdrowie osób odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo jest kluczowe.