Zbliżają się matury

Zbliżają się matury
W ubiegłym roku do egzaminu dojrzałości w powiecie myślenickim przystąpiło 861 absolwentów z publicznych szkół średnich. Na zdjęciu maturzyści z Zespołu Szkół im. A. Średniawskiego. Fot. Anna ostafin

W przyszłym tygodniu rozpoczynają się matury. W pierwszy dzień (8 czerwca) uczniowie zdawać będą egzamin z języka polskiego, w drugi dzień (9 czerwca) z matematyki i języka łacińskiego, a w trzeci dzień (10 czerwca) z języka angielskiego. Egzaminy potrwają do 29 czerwca.

Przypomnijmy, że ze względu na pandemię koronawirusa w tym roku miały odbyć się tylko maturalne egzaminy pisemne. Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski podjął jednak decyzję, że do egzaminów ustnych (w terminie od 15 do 29 czerwca z wyłączeniem 21 i 28 czerwca) będą mogli przystąpić wybrani uczniowie. Chodzi o tych, którzy np. chcą dostać się do zagranicznych placówek wymagających wyniku z części ustnej.

Dyrektorzy szkół będą musieli zadbać o to, by podczas egzaminów zachowane były odpowiednie zasady bezpieczeństwa. Wśród wytycznych są m.in. dezynfekcja rąk przed wejściem na salę, zakrywanie ust i nosa do momentu zajęcia miejsca oraz zachowanie między uczniami odległości 1,5 metra. Ponadto, nad prawidłowym przebiegiem egzaminu czuwać ma nie tak, jak do tej pory trzech nauczycieli, lecz dwóch.

Ponad 900 absolwentów

W tym roku do egzaminów maturalnych przystąpić ma 933 absolwentów z siedmiu publicznych szkół średnich naszego powiatu: z Myślenic z Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Zespołu Szkół im. A. Średniawskiego, Zespołu Szkół Techniczno - Ekonomicznych im. M. Reja i z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności, a także z Zespołu Szkół w Dobczycach, Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lubniu.

Sprawdziliśmy jak do organizacji egzaminów przygotowują się myślenickie szkoły. W Zespole Szkół Ogólnokształcących mamy 230 tegorocznych absolwentów. Jak informuje dyrektor Jacek Ślusarz, podczas egzaminów uczniowie podzieleni zostaną na grupy 10, 11 - osobowe. Zapewnione im zostaną wszelkie niezbędne środki dezynfekujące, a na terenie szkoły wyznaczone zostaną określone ciągi komunikacyjne umożliwiające zachowanie wymaganego dystansu. Wydzielona zostanie sala, do której trafi uczeń, który wykazywałby jakieś chorobowe objawy. Oczywiście, każda sala będzie dezynfekowana.

Podział na grupy, dezynfekcja

Wszystkie procedury organizacyjne opracowano już w Zespole Szkół Techniczno - Ekonomicznych im. M. Reja, gdzie liczba tegorocznych absolwentów wynosi 186. - Mamy środki dezynfekujące, opracowaliśmy system poruszania się uczniów po szkole, tak, by uniknąć skupisk. W jednej sali lekcyjnej przewidujemy od 12 do 14 osób, natomiast w sali gimnastycznej z racji jej dużej powierzchni 60 osób. Przygotowaliśmy też cztery sale pełniące funkcję pokoju nauczycielskiego - wyjaśnia dyrektor Marek Łatas.

W Zespole Szkół im. A. Średniawskiego do matury przystąpi 79 tegorocznych absolwentów. - Zaopatrujemy szkołę w środki czystości, kompletujemy zespół egzaminacyjny, dzielimy uczniów na grupy - mówi dyrektor Jerzy Cachel i dodaje, że podział uczniów ułatwi nowy szkolny budynek oraz hala sportowa. Zdających będzie można więc rozdzielić na trzy budynki. Jak podkreśla nasz rozmówca, prowadzone obecnie w szkole konsultacje dla maturzystów to okres przygotowawczy do organizacji samych egzaminów. - Uczniowie zapoznają się z obowiązującymi wymogami, dzięki czemu podczas egzaminu będzie im łatwiej przestrzegać tych zasad.

Przypomnijmy, że tradycyjny egzamin maturalny składa się z dwóch części - ustnej i pisemnej. Część ustna przeprowadzana jest w poszczególnych szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych, natomiast część pisemna zgodnie z harmonogramem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. W części ustnej maturzyści obowiązkowo zdają język polski i język obcy, a w części pisemnej na poziomie podstawowym język polski, matematykę i język obcy oraz wybrany przez siebie przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym.

Wyniki tegorocznych matur ogłoszone mają zostać do 30 września.

 

Anna Ostafin Anna Ostafin Autor artykułu

dziennikarka z pasją, ciekawa świata i ludzi, doświadczenie zdobywała w rozgłośni radiowej, portalach internetowych i wydawnictwach prasowych, absolwentka filologii polskiej (specjalność medialna).