Zdalne nauczanie

Zdalne nauczanie
Przed rodzicami, uczniami i nauczycielami nie lada wyzwanie. Jak poradzą sobie ze zdalnym nauczaniem? Fot. A. Ostafi

Od dziś, 25 marca, do 10 kwietnia, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem koronawirusem, obowiązywać będą nowe przepisy umożliwiające prowadzenie kształcenia na odległość.

Organizacją kształcenia na odległość ma zająć się dyrektor szkoły. Jego zadania to: poinformowanie rodziców o tym, w jaki sposób prowadzona będzie nauka, ustalenie z nauczycielami tygodniowego zakresu materiału dla poszczególnych klas biorąc pod uwagę m.in. zaplanowanie zajęć na dany dzień tak, by uczeń nie był zbyt obciążony i zróżnicowanie zajęć oraz ustalenie z nauczycielami sposobu weryfikacji wiedzy uczniów.

Co ważne, zalecenia dyrektora muszą być zgodne z zasadami bezpiecznego korzystania przez dzieci i młodzież z urządzeń elektronicznych. Dobierając narzędzia w oparciu o kształcenie zdalne musi on więc uwzględnić wskazania medyczne dotyczące czasu korzystania z urządzeń, ich dostępność w domach uczniów, wiek pobierających naukę i etap ich rozwoju, na którym się znajdują oraz ich rodzinną sytuację.

Pomocne materiały

Naukę na odległość prowadzić można wykorzystując materiały udostępnione przez nauczyciela, Ministerstwo Edukacji Narodowej (m.in. na stronach www.epodreczniki.pl lub www.gov.pl/zdalnelekcje), centralne i okręgowe komisje egzaminacyjne, a także te emitowane w programach edukacyjnych Telewizji Polskiej i Polskiego Radia. W przypadku przedszkolaków oraz uczniów klas I - III obowiązkiem nauczyciela jest poinformowanie rodziców o dostępnych materiałach oraz o tym, w jaki sposób dziecko może realizować je w domu.

Jeszcze przed wprowadzeniem nowych przepisów rozmawialiśmy z dyrektorami szkół z naszej gminy o przygotowaniach do nauczania na odległość. Podkreślali, że przeprowadzają na ten temat konsultacje z nauczycielami i rodzicami, analizują wszystkie wytyczne ministerstwa, opracowują harmonogram nauczania i zasady oceniania. Zaznaczali, że to dla nich nowa sytuacja wymagająca rzetelnego przygotowania.

Anna Ostafin Anna Ostafin Autor artykułu

dziennikarka z pasją, ciekawa świata i ludzi, doświadczenie zdobywała w rozgłośni radiowej, portalach internetowych i wydawnictwach prasowych, absolwentka filologii polskiej (specjalność medialna).