ZDARZENIA

Zdarzenia 26 listopada 2019 Wydanie 44/2019
ZDARZENIA
Dobczyce

22 – 24 listopada

Strażacy uczestniczyli w 10 akcjach ratowniczo–gaśniczych. Działania gaśnicze sadzy w przewodach dymowych prowadzono w budynkach w Teczynie i Lubniu, stertę siana gaszono w Lipniku. Kolizje i wypadki to 5 zdarzeń na drogach Jawornika, Zakliczyna, Lubnia, Dobczyc i Myślenic.

W tych akcjach jedna osoba odniosła obrażenia i została przewieziona przez ZRM do szpitala. Ponadto dwukrotnie (Myślenice, Jawornik) likwidowano zagrożenie związane z wyciekiem na jezdnie substancji ropopochodnej stwarzającej zagrożenie dla ruchu pojazdów. W porównaniu do wcześniejszych weekendów można powiedzieć, że ten był stosunkowo spokojny.

Przypominamy o czyszczeniu kominów

Czyszczenia przewodów kominowych jest konieczne w przypadku opalania paliwem stałym (węgiel, drewno) 4 razy w roku, a w przypadku paliwa płynnego i gazowego 2 razy w roku. Wcześniejsze zadbanie o odpowiednią „kondycję” komina pozwoli nam spokojniej spać, bez zagrożenia pożarem zalegającej tam sadzy.

mł. bryg. Roman Ajchler