Zebranie z pożarem w tle

Zebranie z pożarem w tle
Prezes Agnieszka Motyka, starosta Józef Tomal, radny miejski Stanisław Topa i burmistrz Jarosław Szlachetka

W trakcie zebrania sprawozdawczego 26 stycznia w OSP Poręba część druhów opuściła w ciągu kilku sekund obrady, by udać się dwoma samochodami do gaszenia pożaru w Trzemeśni. Prawdopodobnie jego przyczyną był wysypany gorący popiół od którego zapaliły się tuje, a następnie elewacja budynku. Dzięki sprawnej akcji pożar udało się szybko ugasić

Po powitaniu zaproszonych gości przez prezes jednostki Agnieszkę Motykę, minutą ciszy uczczono pamięć doktor Barbary Piaseckiej, która przez wiele lat wraz ze swoim zespołem medycznym w niedziele, w myślenickiej Stacji Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa pobierała krew od strażaków w ramach akcji „Krew ratowników dla dzieci poszkodowanych w wypadkach”, zapoczątkowanej w 2001 roku przez śp. Andrzeja Burzawę.

Sprawozdania z działalności jednostki złożyła prezes Agnieszka Motyka, sekretarz Marek Szarata i skarbnik Bogdan Jaśkowiec oraz przewodniczący komisji rewizyjnej Zbigniew Kasprzycki. W minionym roku straż otrzymała od starosty przyrząd do awaryjnego otwierania zakleszczonych drzwi, defibrylator z Funduszu Sprawiedliwości, a także osiem zestawów komputerowych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na potrzeby świetlicy młodzieżowej działającej przy OSP Poręba. Ponadto dzięki pomocy Stanisława Bisztygi do świetlicy trafiły nowe obrotowe fotele oraz biurka przekazane przez szkołę podstawową.

Jednak największą satysfakcją ubiegłego roku w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców był zakup quada outlandera. Jego pozyskanie daje możliwość dojazdu do wszystkich domostw w trudnym górzystym terenie w sytuacji zagrożenia życia. Od strony finansowej było to możliwe dzięki pozyskanym środkom ze starostwa powiatowego, z Fundacji Orlen „Dar Życia”, Nadleśnictwa Myślenice, Fundacji Rozwoju Regionu Myślenickiego, Urzędu Miasta i Gminy Myślenice oraz darowizn i środków własnych. Zakup ten został uzupełniony zakupioną wciągarką o dużej mocy oraz przyczepą mott echo z zestawem ratowniczym. Do tego zestawu ratowniczego dzięki sponsorom zakupione zostały także kaski i google.

Quad wyposażony jest również w syrenę, światła alarmowe i nosi imię „Jaś” dla upamiętnienia wieloletniego naczelnika jednostki śp. Jana Słowika. Ponadto został odremontowany ze środków gminy samochód pożarniczy ford. Niestety z przyczyn obiektywnych nie udało się zrealizować największego projektu tzn. termomodernizacji strażnicy wraz z remontem niektórych pomieszczeń. To zadanie co podkreśliła prezes Agnieszka Motyka oraz były prezes Tadeusz Szydlak staje się największym zadaniem jednostki w tym roku.

Ponadto planowany zakup wyposażenia do kuchni ze środków Lokalnej Grupy Działania Między Dalinem a Gościbią, wykonanie placu zabaw przy strażnicy, wymiana pieca c.o., doprowadzenie gazu do obiektu. W końcowej części wystąpienia Agnieszka Motyka podziękowała samorządom wszystkich szczebli, firmom, organizacjom i osobom prywatnym za finansowe wspieranie straży, a także za współpracę z organizacjami działającymi na terenie wsi i trzemeśniańskiej parafii oraz przykładne funkcjonowanie świetlicy oraz sponsorowanie wyjazdów dzieci z MDP na kolonie.

Z kolei zaproszeni goście - starosta Józef Tomal, burmistrz Jarosław Szlachetka, radni miejscy Stanisław Topa i Wojciech Malinowski, członek zarządu powiatu Rafał Kudas, przedstawiciel PSP i równocześnie zarządu miejsko-gminnego Jan Litwa, dyrektor szkoły Andrzej Jaśkowiec, przewodnicząca koła gospodyń wiejskich Urszula Jasek dziękowali strażakom za ich pracę i poświęcenie dla drugiego człowieka i mieszańców oraz zaangażowanie w sprawy lokalne i gminy, a także sprawną akcję ratowniczą w Trzemeśni, dzięki której nie doszło do rozprzestrzenienia się pożaru. Dodać jeszcze należy, iż druhowie z Poręby realizowali zadania statutowe i kulturowe -uczestniczyli w akcjach ratowniczych, zawodach sportowo-pożarniczych, turniejach, ćwiczeniach, zabezpieczali uroczystości lokalne i gminne, uświetniali uroczystości państwowe i kościelne, a młodzież strażacka brała udział w konkursach pożarniczych.

Ryszard Sobkowicz Ryszard Sobkowicz Autor artykułu

Nauczyciel i reporter, który ostatnie 25 lat poświęcił na relacjonowanie życia lokalnych społeczności - szczególnie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. (HISTORIA, WYDARZENIA, SAMORZĄD, KULTURA)