Żeby to się już nie powtórzyło...

9 sierpnia 2007 Wydanie 29/2007
Żeby to się już nie powtórzyło...
Pożar na osiedlu Tysiąclecia

Żeby to się już nie powtórzyło...

W związku z tragicznym zdarzeniem, które miało miejsce w dniu 30 czerwca na terenie Osiedla 1000 lecia w Myślenicach (pożar mieszkania na drugim piętrze bloku mieszkalnego, w którym zginęła jedna osoba) oraz utrudnieniami, jakie wystąpiły podczas prowadzonych przez jednostki operacyjne PSP i OSP działań ratowniczo – gaśniczych, w ramach zorganizowanego spotkania przeanalizowano przebieg prowadzonej przez straż pożarną akcji gaśniczej oraz omówiono zagadnienia dotyczące poprawy stanu bezpieczeństwa pożarowego osiedla mieszkaniowego.

W siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Myślenicach 31 lipca odbyło się spotkanie komendanta Powiatowego PSP z przedstawicielami zarządów wspólnot mieszkaniowych, Urzędu Miasta i Gminy Myślenice oraz starostwa powiatowego w sprawie omówienia zagadnień dotyczących stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego Osiedla 1000 lecia w Myślenicach.

W spotkaniu udział wzięli: st. kpt. Sławomir Kaganek - komendant Powiatowy PSP w Myślenicach, Zbigniew Lijewski - prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Zorza”, Andrzej Wierzchowski - kierownik GZM Spółdzielni Mieszkaniowej „Zorza”, Stanisław Jaśkowiec - prezes P.P.H.U „REMAD” Sp. z o.o., Maciej Ostrowski - burmistrz Miasta i Gminy Myślenice, Jacek Warzecha - kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego UMiG Myślenice, Jacek Latkiewicz - inspektor Starostwa Powiatowego w Myślenicach.

W celu kompleksowego uregulowania spraw związanych z przystosowaniem do aktualnych przepisów przeciwpożarowych Osiedla 1000 lecia strony spotkania ustaliły, że Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ZORZA” w Myślenicach oraz P.P.H.U „REMAD” Sp. z o.o. w Myślenicach wspólnie z Urzędem Miasta i Gminy w Myśleniach zlecą rzeczoznawcy ds. przeciwpożarowych opracowanie kompleksowego planu (operatu) dotyczącego dostosowania terenu administrowanych osiedli mieszkaniowych do potrzeb prowadzenia działań ratowniczych. Po opracowaniu planu zarządy poszczególnych wspólnot mieszkaniowych w porozumieniu z KP PSP ustalą harmonogram realizacji zagadnień związanych z dostosowaniem terenu osiedla do obowiązujących w tym zakresie przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Stanisław Cichoń