Akcja

16 lutego: Zgłoś się po medal za 50 lat małżeństwa

Zgłoś się po medal za 50 lat małżeństwa

Jubilacie obchodzący w tym roku jubileusz złotych godów (50-lecie pożycia małżeńskiego) mogą wystąpić z wnioskiem o nadanie „Medalu za długoletnie pożycie małżeńskie”

Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Stanu Cywilnego do 16 lutego. Szczegółowe informacje udzielane są pod nr tel. 12 639 23 25/26.