Złoty jubileusz Spółdzielni Mieszkaniowej "Zorza"

29 maja 2008 Wydanie 18/2008
Złoty jubileusz Spółdzielni Mieszkaniowej "Zorza"
Złoty jubileusz Spółdzielni Mieszkaniowej

Wzruszający i podniosły charakter miała uroczystość obchodów 50-lecia powstania Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej Zorza w Myślenicach, która odbyła się 21 maja w ośrodku „Pod Dębami” w Osieczanach

Przewodniczący Rady Nadzorczej Józef Błachut serdecznie powitał zaproszonych gości, w tym członków założycieli Spółdzielni, dawnych i obecnych działaczy, członków Rady Nadzorczej, Zarząd, a także pracowników Spółdzielni. Prezes Zarządu Zbigniew Lijewski przedstawił 50-letnią historię Spółdzielni, jej rozwój i osiągnięcia (przedstawimy ją w przyszłym numerze gazety) podkreślając szczególnie zasługi tych osób, które były inicjatorami jej założenia. Do osób tych należą Wojciech Pilch, Władysław Podoba, Kazimiera Zając, Helena Proszek. Wyżej wymienieni tworzą  wąską grupę członków, którzy 50 lat temu założyli Spółdzielnię i do chwili obecnej mieszkają w jej zasobach. Do wieloletnich działaczy Spółdzielni, pracujących w organach Spółdzielni tj. w Radzie Nadzorczej i Zarządzie Prezes zaliczył Bronisława Motykę, Edwarda Murzyna, Jacka Grabowskiego, Jana Buchalskiego, Tadeusza Sułowskiego, Wojciecha Syrka, Aleksandrę Mikołajczyk, Marię Rapacz, dziękując im za lata pracy na rzecz Spółdzielni. Dziękując wszystkim Prezes wspomniał też nieżyjących działaczy, którzy aktywnie działali na rzecz Spółdzielni, pomnażając jej osiągnięcia i dorobek. Osobami  tymi  byli: Wojciech Kasprzycki, Stefan Ekiert, Stanisław Konieczny, Mieczysław Kowalcze, Edward Kuciel, Stefan Gubała, Anna Smatras, Jadwiga Podoba, Michalina Kaczor, Ryszard Wątorek, Jan  Pawlak, Stanisław Waga.

Członek Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej, a zarazem Prezes Zarządu Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie Marek Juszkiewicz podkreślił zasługi i osiągnięcia SM Zorza, także w trudnym okresie transformacji gospodarczej i dostosowania zadań statutowych Spółdzielni do wymogów unijnych, które stawiają myślenicką Spółdzielnię w czołówce spółdzielni mieszkaniowych w Małopolsce. Wspólnie ze swoim zastępcą Henrykiem Rozmusem w imieniu Krajowej Rady Spółdzielczej wręczyli dla Spółdzielni Zorza, jako podmiotu prawnego, odznakę Za Zasługi dla Spółdzielczości, przekazując stosowny list gratulacyjny. Na wniosek Małopolskiego Związku Rewizyjnego i Rady Nadzorczej Spółdzielni Zorza Krajowa Rada Spółdzielcza przyznała zasłużonym działaczom Spółdzielni odznaki: Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego. Otrzymali je członkowie założyciele i wieloletni działacze organów statutowych Spółdzielni: Władysław Podoba i Wojciech Pilch, obecni i długoletni działacze, członkowie Rady Nadzorczej: Józef Błachut, Bronisław Motyka, Edward Murzyn, Jacek Grabowski, Aleksandra Mikołajczyk, Tadeusz Sułowski, Zbigniew Zaręba, Wojciech Syrek, Józef Wątorek, Waldemar Kulawiak, Leszek Maślanka, Maria Rapacz, Marek Gabzdyl, Wilhelm Miętka, Marta Przęczek, Władysław Matlak, obecni członkowie Zarządu Spółdzielni: Zbigniew Lijewski - prezes, Jerzy Ulman - vice prezes, długoletni pracownicy: Czesława Janas, Ewa Brzozowska, Urszula Rabiasz, Zofia Szarkowska-Paruch, Antonina Skorut. W imieniu Rady Nadzorczej i Zarządu Józef Błachut i Zbigniew Lijewski serdecznie dziękowali wszystkim działaczom i pracownikom za wysiłek, trud i pracę na rzecz Spółdzielni, składając jubileuszowe życzenia i honorując specjalnym listem gratulacyjnym. Odebrali je członkowie założyciele: Helena Proszek, Kazimiera Zając, obecni i byli działacze, członkowie organów statutowych: Jan Buchalski, Eugenia Majka, Stefania Tomaszewska, Zofia Kaganek, Marceli Magdziarz, obecni i byli długoletni pracownicy: Wacław Misko, Magdalena Sołtys, Jerzy Stefan, Andrzej Wierzchowski, Andrzej Łokociejewski, Barbara Talarek, Grażyna Gwiżdż, Zdzisław Skałka, Maria Przęczek, Wiesław Pawlak, Danuta Chlebda, Józefa Traczyk, Marta Filipowicz, Józef Talarek, Ryszard Szaporów, Marek Dudzik, Jerzy Dzieża, Stanisław Fornalik, Aleksander Kamiński, Krzysztof Żaba, Bronisław Halarewicz, Marian Rożek, Maria Sazon, Stanisław Musiał, Roman Stręk. W imieniu burmistrza miasta i gminy Myślenice list gratulacyjny przekazał sekretarz gminy Bronisław Poradzisz, gratulacje składał także burmistrz Dobczyc Marcin Pawlak - obaj podkreślali owocną i harmonijną współpracę Spółdzielni z władzami samorządowymi, składając życzenia z okazji jubileuszu.

W żartobliwy sposób wspominali lata przepracowane na rzecz Spółdzielni Jacek Grabowski i Bronisław Motyka. W imieniu pracowników za współpracę dziękował Zarządowi Aleksander Kamiński. Miłym akcentem było przekazanie dla Spółdzielni przez Józefa Błachuta historycznego prezentu jakim było zdjęcie panoramy Myślenic z 1958 r. o wymiarach 350 cm x 40 cm, kiedy jeszcze na stokach Plebańskiej Góry rosły zboża i łąki.

Prezes Zbigniew Lijewski zadeklarował, że w budynku administracyjnym Spółdzielni, obok tej archiwalnej fotografii zawiśnie teraźniejsza panorama Myślenic na której będą widoczne budynki Spółdzielni w tym bloki Osiedla Tysiąclecia I i II. Wszyscy zebrani pozowali do pamiątkowego zdjęcia, a na zakończenie części oficjalnej, w programie artystycznym wystąpiły pary taneczne Małopolskiego Centrum Tańca z Myślenic: Kamil Okraj i Aleksandra Cienkosz, Piotr Paliński i Monika Bała, a ze szkoły Prestige Mirosław Tran i Weronika Piwowarczyk. Za pomyślność Spółdzielni z życzeniami kolejnego jubileuszu 100 lat wzniesiono toast lampką szampana, a następnie przy wspólnej uroczystej kolacji była okazja do wzruszających wspomnień i wrażeń z 50 lat myślenickiej Spółdzielni, która już na trwałe zapisała się w historii i życiu naszego miasta.

Stanisław Cichoń