Złóż wniosek - zrealizuj swój pomysł

Złóż wniosek - zrealizuj swój pomysł

Przypominamy, że Gmina Myślenice prowadzi nabór wniosków w ramach konkursu na Inicjatywę Lokalną. To forma współpracy Miasta i Gminy Myślenice z mieszkańcami w celu wspólnego zrealizowania zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej

Wnioski mogą składać mieszkańcy bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji pozarządowych. To pierwszy tegoroczny nabór, w jego ramach wnioski można składać w terminie od 15.01 do 26.01.2018 r. Więcej informacji, wraz z regulaminem Inicjatywy Lokalnej, wzorem wniosku i kryteriami oceny na www.myslenice.pl