Zmiany w budżecie i sprawy organizacyjne

Zmiany w budżecie i sprawy organizacyjne

Na ostatniej sesji Rada Miejska powołała 4 komisje stałe, uchwaliła wysokość poborów burmistrza oraz wprowadziła bieżące zmiany do budżetu gminy i Wieloletniej Prognozy Finansowej

 

Aktualizacja budżetu i prowadzonych inwestycji poległa głównie na przesunięciach części prac i przypisanych do nich kwot na następny rok. Dotyczy to m.in. budowy punktu widokowego nad zalewem dobczyckim i ścieżki rowerowej, na co gmina ma otrzymać pieniądze z RPOWM w przyszłym roku. O 1.132.414 zł zmniejszona jest subwencja ogólna z budżetu państwa, ale o 2.808.860 zł wzrastają dochody z tytułu udziału gminy w podatkach dochodowych odprowadzanych do budżetu państwa.

Na przyszły rok przesunięte są dotacje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na wymianę pieców w ramach programu ekologii powietrza oraz dotacje na przebudowę rynku w Myślenicach. Zmniejszona też jest tegoroczna dotacja na rewitalizację Rynku wraz z otoczeniem starówki. Ogółem planowane dochody są mniejsze o 16.933.145 zł, dodatkowe dochody wynoszą zaś 4.048.137 zł.

Przesuniecie dotacji wynika z niezrealizowania planowanych inwestycji i przesunięcia ich na przyszły rok. Obok wymienionych, wynikających z celowych dotacji, w przyszłym roku realizowana też będzie m.in. planowana w tym roku rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Porębie oraz opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na Chełmie.

Dokonano też przesunięć w budżecie, aby zabezpieczyć pieniądze na wypłaty dla nauczycieli wynikające z rozliczeń rocznych. Ponadto Kamil Ostrowski wnioskował, by jeszcze z tego budżetu lub przyszłorocznego zakupić urządzenia na plac zabaw przy przedszkolu nr 7, co będzie kosztowało ok. 30 tys. zł.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono uaktualnienia wynikające ze zmian w budżecie.

Dotacje dla instytucji kultury

Zaktualizowano dotacje dla samorządowych instytucji kultury na rok 2018. Wynoszą one dla Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu - 1.847.301 zł, dla Muzeum Niepodległości - 1.768.644 zł, a dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - 1.255.787 zł.

Komisje stałe RM

Rada powołała następujące komisje stałe: Gospodarki Przestrzennej, Architektury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa; Budżetu i Finansów; Edukacji, Kultury i Sportu oraz Rewizyjną. Skład tych komisji zostanie przedłożony na następnej sesji.

Wynagrodzenie burmistrza

Pobory burmistrza składają się z kilku czynników. Podstawa wynagrodzenia jest ustalona (w górnej i dolnej granicy) przez rozporządzenie ministra o wynagrodzeniu pracowników samorządowych z 15 maja 2018 r. Dla gmin z naszym przedziale liczebności mieszkańców (od 15 do 100 tys.) wynosi ona od 3.600 do 4.800 zł. A ponadto burmistrzowi przysługują dodatki: funkcyjny, specjalny oraz stażowy. W sumie wynagrodzenie burmistrza wynosi 10.284 zł brutto.

W części poświęconej interpelacjom pytano o zakup działki w Głogoczowie na potrzeby budowy bezkolizyjnego skrzyżowania na Zakopiance.

Ryszard Sobkowicz Ryszard Sobkowicz Autor artykułu

Nauczyciel i reporter, który ostatnie 25 lat poświęcił na relacjonowanie życia lokalnych społeczności - szczególnie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. (HISTORIA, WYDARZENIA, SAMORZĄD, KULTURA)