Zmiany w odbiorze śmieci

Zmiany w odbiorze śmieci

- W związku z postulatami mieszkańców gminy Myślenice oraz nowelizacją tzw. ustawy śmieciowej, która weszła w życie 6 września br., rada miejska podjęła na wniosek burmistrza uchwały dotyczące gospodarki odpadami w gminie Myślenice – informuje wiceburmistrz Mateusz Suder.

Tym samym od 1 stycznia 2020 roku na terenie naszej gminy odpady będą odbierane z jednakową częstotliwością zarówno z terenu miasta jak i wsi. Zwiększona zostanie częstotliwość odbioru odpadów zbieranych selektywnie – papieru i tektury, metali, tworzyw sztucznych, odpadów opakowań wielomatriałowych oraz częstotliwość odbioru pieluch jednorazowych. Te odpady będą odbierane co 2 tygodnie przez okrągły rok. Obecnie jest to częstotliwość co 2 tygodnie w okresie letnim i co 4 tygodnie w okresie zimowym. W tym przypadku największy kłopot stanowią szybko gromadzące się papier i makulatura, wymagające dużo miejsca na ich przechowywanie. Istotny problem występuje również z pieluchami jednorazowymi. Obecnie wywożone są one w taki sposób, że zdarzają się kilkutygodniowe przestoje i w ciepłe miesiące pojawia się nieprzyjemny zapach.

Zwiększona zostanie również częstotliwość odbioru odpadów pozostałych (popiół z węgla i koksu, worki z odkurzacza, sznurki i wstążki, kobiece artykuły higieniczne, zużyta wata, waciki, lustra, szkło zbrojone, szkło płaskie, spodki, ceramika, niedopałki papierosów, zmiotki itp.). Odbierane one będą bez względu na porę roku co 4 tygodnie. Obecnie okres ten w porze zimowej wynosi co 4 tygodnie, a w porze letniej – co 6 tygodni.

Zmniejszona zostanie do 4 tygodni częstotliwość wywozu szkła, gdyż tego odpadu nie gromadzimy zbyt dużo oraz nie jest on uciążliwy do przechowywania. Obecnie jest to częstotliwość co 2 tygodnie w okresie letnim i co 4 w okresie zimowym.

Nowością będzie też zniesienie limitów na odpady wielkogabarytowe, które mieszkańcy we własnym zakresie mogą dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (obecnie obowiązuje limit 100 kg miesięcznie). Ponadto od nowego roku – oprócz opon samochodowych – przyjmowane też będą opony z ciągników i maszyn rolniczych.

Odnośnie wprowadzonych zmian UMiG otrzymał pozytywną opinię od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Anna Ostafin Anna Ostafin Autor artykułu

dziennikarka z pasją, ciekawa świata i ludzi, doświadczenie zdobywała w rozgłośni radiowej, portalach internetowych i wydawnictwach prasowych, absolwentka filologii polskiej (specjalność medialna).