Zmiany w organizacji ruchu podczas Festiwalu Lata 2019

Zmiany w organizacji ruchu podczas Festiwalu Lata 2019
Fot. rys. mapy Google

Podczas Myślenickiego Festiwalu Lata – Dni Myślenic 2019 wprowadzone zostaną zminany w organizacji ruchu na Zarabiu. Ustawione będą znaki drogowe i zamknięte: ulice Piłsudskiego (od strony ronda im. Marszałka Nawary), skrzyżowanie ulicy Piłsudskiego i Zdrojowej oraz wszystkie ulice dojazdowe do ulicy Parkowej.

Decyzja o zamykaniu ulic, podobnie jak w ubiegłych latach, będzie determinowana liczbą pieszych uczestników imprezy. Zamknięcie ruchu na wskazanych ulicach nastąpi już od godzin wczesnopopołudniowych, tj. około od godz. 15 w sobotę, a w niedzielę już prawdopodobnie od 13 lub 14.

Obszar chroniony

Ul. Parkowa od skrzyżowania z ulicą Jodłową w stronę sceny to będzie obszar chroniony przez pracowników ochrony od wczesnych godzin rannych. Wjazd do strefy zaraz u zbiegu wspomnianych ulic rozpocznie się szykaną drogową wraz z oznakowaniem. Przez szykanę będą mogły przejeżdżać jedynie kierujący, którzy będą posiadali identyfikatory wjazdowe wydane przez UMiG Myślenice. Identyfikatory będą wydane w tygodniu poprzedzającym imprezę; mieszkańcom oraz właścicielom gruntów na odcinku od zbiegu ulic Jodłowa z Parkową w kierunku przysiółka Mała Gromada w Stróży, organizatorom imprezy, gościom, obsłudze sceny, wykonawcom, obsłudze gastronomii, wesołego miasteczka oraz innym podmiotom, których lokalizacja działalności znajduje się w obrębie drogi dojazdowej od miejsca, w którym znajduje się szykana.

Przypominamy, że do godz. 14,00 należy wykonać dostawę/zaopatrzenie do wszystkich punktów gastronomicznych i usługowych w rejonie imprezy. Pojazdy obsługi i zaopatrzenia bez właściwych identyfikatorów nie będą wpuszczane na teren imprezy. Powyższe rozwiązanie podyktowane jest względami bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu. - Chcemy zapewnić maksimum bezpieczeństwa i wspomnianą strefą ograniczyć poruszanie się, pojazdami do niezbędnego minimum – mówi Roman Strzelczyk kierownik d/s zabezpieczenia imprez masowych.

Punkt kontrolny – strefa chroniona

Ul. Parkowa za skrzyżowaniem z ul. Jodłową od wczesnych godzin rannych w tych dniach , będzie całkowicie niedostępna dla zmotoryzowanych. Na teren imprezy będą wpuszczane jedynie pojazdy z identyfikatorem przyklejonym wewnątrz samochodu na podszybiu od strony pasażera. Jest to konieczne z chwilą dojazdu do szykany gdzie pracownik ochrony zweryfikuje nr rejestracyjny pojazdu zgodnie z numerem nadrukowanym na identyfikatorze. Nie dopuszcza się dokonywania jakichkolwiek zmian, dopisków, przekreśleń. Oryginalny identyfikator oraz numer rejestracyjny jest wydrukowany i zalaminowany. Identyfikator z odręcznie naniesionymi napisami będzie nieważny, co spowoduje, że ochrona nie wpuści poza szykanę kierującego. Ponadto pracownicy ochrony mają prawo dokonania kontroli bagażu w przypadku podejrzenia, że kierujący może posiadać zabronione prawem przedmioty oraz urządzenia.

Dla wspólnego bezpieczeństwa

Zabrania się zastawiania w jakikolwiek sposób wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych. Prosimy o stosowanie się do poleceń policjantów, strażników i służb ochrony. Osobom obecnym na imprezie masowej przypominamy o bezwzględnym zakazie wnoszenia napojów alkoholowych, środków odurzających, posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych oraz pożarowo niebezpiecznych. Organizator imprezy zastrzega sobie prawo przeglądania odzieży i bagażu osób wchodzących na teren imprezy.

Nowa infrastruktura bezpieczeństwa pieszych

Burmistrz, w trosce o zwiększenie bezpieczeństwa, podjął decyzję o wybudowaniu dodatkowo 2 przejść o szer 4 mb przez głęboki rów od strony ul. Parkowej, a także poszerzenia starych schodów prowadzących z jazu na boisko betonowe do koszykówki wraz z budową nowymi schodami. Nowością również jest przeprawa piesza na potoku Kobylak w celu umożliwienia swobodnego przemieszczania się z parku na nową plażę bezpiecznie, bez potrzeby kierowania się na wąski chodnik przy ul. Parkowej. Powyższy ciąg komunikacyjny będzie stanowił dla pieszych uczestników imprezy drogę dojścia oraz ewakuacji.

GSI