Zmieniamy ludzi świadomie udostępniając wiedzę

Zmieniamy ludzi świadomie udostępniając wiedzę
Agnieszka Kazanecka-Bylica

Biblioteka to przede wszystkim książki do czytania i nauki, pomocne w rozwoju osobistym i zawodowym, dlatego prowadzimy taką politykę, aby każdy mieszkaniec znalazł u nas coś dla siebie. Ale nasza działalność to również gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów, promocja czytelnictwa, prowadzenie działań edukacyjno-kulturalnych i współpraca z innymi bibliotekami oraz instytucjami

– w rozmowie z nami mówi Agnieszka Kazanecka-Bylica, nowa dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach


W przeszłości myślenicką książnicą kierowała m.in. Maria Wątorek, Józef Bałuk, Ewa Wargowska, Teresa Nalepa, a obecnie ich obowiązki spoczywają na pani barkach. Jak wyglądał konkurs na dyrektora biblioteki i czym musiała się pani podczas niego wykazać?

Podczas konkursu po zapoznaniu się z dokumentami i sprawdzeniu ich pod względem formalnym komisja poprosiła mnie o przedstawienie koncepcji funkcjonowania biblioteki. Była ona obszerna, ponieważ zawierała nie tylko działania biblioteki, ale także wizję placówki i działania w obszarze zarządzania zasobami lokalowymi i ludzkimi. Następnie zadano mi kilkanaście pytań.

 Jakie plany rozwoju tej instytucji przedstawiła pani podczas tego wystąpienia i jak zamierza je realizować?

Przedstawiłam wizję Biblioteki jako nowoczesnego centrum czytelnictwa, informacji, edukacji kultury, która wyznacza kierunki przyszłych działań. Najistotniejsza jest działalność biblioteki jako instytucji kultury i jej głównych zadań statutowych. Zakłada działalność przede wszystkim w obszarze: gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów oraz promocji czytelnictwa, prowadzenia działań edukacyjno-kulturalnych, współpracę z innymi bibliotekami i instytucjami.

Biblioteka to przede wszystkim książki do czytania i nauki, pomocne w rozwoju osobistym i zawodowym. Dlatego w obszarze gromadzenia prowadzimy taką politykę, aby każdy mieszkaniec znalazł coś dla siebie. Pomocne w tym są środki, o które występuję do MKiDN. W tym roku przyznano nam ponad 42 tys. zł. Już dokonujemy stosownych zakupów.
Zapraszamy po nowości na wakacje. A po wakacjach uczniów i studentów zapraszamy nie tylko do Wypożyczalni, ale także do Czytelni Naukowej, w której bardzo świadomie dokonujemy zakupów książek popularno-naukowych i podręczników akademickich. Można skorzystać z nich na miejscu, ale prowadzimy także wypożyczanie książek na weekendy i święta, a niektórych pozycji na dłuższy okres. Wszystko do uzgodnienia z bibliotekarzem.

Podczas konkursu przedstawiłam kolejny mój cel: jako biblioteka zmieniamy ludzi świadomie udostępniając wiedzę. Służą temu i w przyszłości będą służyły projekty literacko-edukacyjno-naukowe dla młodzieży. Moim zadaniem, które sobie wyznaczyłam będzie pozyskiwanie środków na te cele. W tym roku dostaliśmy dofinansowanie w kwocie 8 tys. na projekt naukowy „Wiedza to sukces” dla młodzieży promujący nauki ścisłe i literaturę popularnonaukową dostępną w bibliotece. Będzie on realizowany od września do grudnia 2017 wzorem projektu edukacyjnego „Nauki ścisłe? Lubię to!”. Czekamy także na rozstrzygnięcie kolejnego konkursu grantowego, jeśli się uda to będzie jeszcze projekt literacki.

Kolejne zamierzenia to aktywna współpraca ze społecznością lokalną. Jako biblioteka mamy także statutowe zadanie upowszechnianie dorobku kulturalnego miasta i regionu. Dlatego wychodzimy naprzeciw mieszkańcom, którzy mogą w bibliotece realizować swoje pasje i przedstawiać ich rezultaty. Temu przede wszystkim ma służyć Galeria BiblioArt i Galeria Fotograficzna MgFoto w której przedstawiamy dorobek artystyczny myśleniczan. Ale nie tylko. W bibliotece działa kilka organizacji pozarządowych, które znalazły tu swoje miejsce po wybudowaniu nowego budynku. Są to m.in. Myślenicki Klub Fantastyki, Stowarzyszenie Myślenickiej Grupy Fotograficznej MgFoto, Myślenicka Grupa Literacka TILIA, Myślenicka Grupa Astronomii, Stowarzyszenie Wspólnota Myślenice, Myślenickie Towarzystwo Kultury, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS.

W jaki sposób biblioteka będzie promować czytelnictwo?

To kolejne zadanie jakie stoi przed naszą placówką. W bibliotece dokonuje się tego poprzez prowadzenie wszelkich zajęć edukacyjno-kulturalnych. Będziemy koncentrować się przede wszystkim na zajęciach skupionych wokół książki, literatury i czytelnictwa. Szczególną troskę poświęcimy najmłodszym, stojąc na stanowisku, iż organizując zajęcia dla tej grupy wiekowej wychowujemy dorosłych czytelników. Dla młodzieży przygotowujemy projekty i konkursy, a dorosłych zapraszamy na wystawy, spotkania autorskie, promocje książek.

Jak zmieniają się wskaźniki czytelnictwa i profil samego czytelnika?

W przeciągu kilku ostatnich lat zainteresowania czytelnicze troszkę się zmieniły. Co prawda nadal popularna jest powieść obca, głównie amerykańska i angielska, ale wzrosło zainteresowanie literaturą szwedzką, hiszpańską i polską. Głownie czytani są autorzy kryminałów Marek Krajewski i Zygmunt Miłoszewski, ale także Szczepan Twardoch, ostatnio Elżbieta Cherezińska. Ogromne zainteresowanie jest polską tzw. powieścią kobiecą (Katarzyna Michalak, Agnieszka Lingas-Łoniewska, Hanna Cygler). Prócz powieści obyczajowej niezmiennie czytane są biografie, wzrasta ilość czytanych książek historycznych, głównie z okresu II wojny światowej i PRL.

Niezmiennie na topie jest fantastyka, która przyciągnęła nam młodych czytelników. Pojawia się także zainteresowanie powieścią obyczajową dla młodzieży. Wychodząc temu naprzeciw staramy się, aby w każdym zamówieniu były nowości dla młodzieży. Jeśli chodzi o literaturę dziecięcą to także nastąpił wzrost zainteresowania polskimi autorami i książkami popularno-naukowymi. Głównie z dziedziny historii, techniki, czy wiedzy o świecie i człowieku. Coraz więcej młodych rodziców wypożycza u nas poradniki z dziedziny wychowania, psychologii, medycyny. Można je znaleźć w Wypożyczalni, a także na specjalnym regale dla rodziców w Oddziale dla Dzieci.

Jakie pomysły na działalność biblioteki nie wiążące się z tradycyjnym pojmowaniem tej instytucji „wypaliły” i będziecie je kontynuować, jakie chcecie porzucić, a co w ich miejsce w przyszłości powołać?

Niezmiennie wielkie zainteresowanie jest działaniami Klubu Fantastyki, który co sobotę przyciąga młodzież i tego nie będziemy zmieniać, wręcz przeciwnie umacniać te działania. Od września wznawiamy zajęcia miłośników astronomii i zapraszamy w czwartki. Inauguracją będzie wystawa w holu biblioteki: „Fotografia Nieba”. Trafionym pomysłem Teresy Nalepy i Ewy Filek jest właśnie „Galeria BiblioArt”. Co miesiąc nadal będą odbywać się wystawy, ponieważ zgłasza się do mnie wielu twórców-amatorów, którzy mają możliwość zaprezentować się w bibliotece. Są to najczęściej ich pierwsze wystawy autorskie.

Oczywiście niezmiennie będę gościć także uznanych myślenickich artystów, którzy bibliotekę darzą sympatią. Ponadto o popularności galerii świadczy fakt, że odbywają się tam lekcje zajęć plastycznych i wiedzy o kulturze dla młodzieży. Oczywiście kontynuować będziemy zajęcia dla dzieci w ferie i wakacje. Największe zainteresowanie jest adaptacjami filmowymi książek dla dzieci oraz zajęciami typu: Czytam sobie w bibliotece, Podróże w bibliotece czy Biblioteczne Filcowanie. Bardzo dobrze się sprawdziły wspomniane już projekty literackie i naukowe dla młodzieży (Fantastyczna Biblioteka, Fotograficzna Biblioteka, Inspirująca Biblioteka, czy Nauki ścisłe?Lubię to!). Od września rusza: Wiedza to sukces.

Jakich wydarzeń kulturalnych możemy się spodziewać jeszcze w tym roku w bibliotece?

Już w ramach Myślenickiego Festiwalu Lata 28 lipca o godz. 10.00 zapraszamy dzieci na imprezę „Malujemy Myślenice”. Będzie pogadanka o naszym mieście, konkurs ze znajomości zabytków i znanych miejsc, a także malowanie ulubionych zakątków Myślenic na ogromnej folii rozciągniętej wzdłuż budynku biblioteki. W ten sam dzień w ramach Kulturalnych Dni Myślenic odbędzie się Gala na zakończenie Festiwalu Fraszki 2017. Niebawem zostanie ogłoszony konkurs na wspomnienie o naszym patronie ks. Janie Kruczku. Zapraszam wszystkich do pisania osobistych, bądź zasłyszanych relacji. Na prace czekamy do końca września. Rozdanie nagród odbędzie się podczas Dni Kultury Chrześcijańskiej w październiku.
Zapraszam także na wystawy fotografii MgFoto.. W wakacje będziemy mogli obejrzeć malarstwo i rzeźbę Międzynarodowych Warsztatów Artystycznych, w październiku prace Kamila Żaka, a w listopadzie swoje malarstwo zaprezentuje Marek Wójcik. W grudniu jak co roku przed świętami zapraszam miłośników poezji na Wiersz pod choinkę. Po drodze odbędzie się wiele innych zajęć, konkursów i prelekcji.

Jak koordynujecie swoje plany na takie wydarzenia z innymi instytucjami kulturalnymi w Myślenicach?

Do tej pory kalendarz imprez uzgadniałam telefonicznie z Muzeum Niepodległości i MOKiS. Obecnie odbyło się kilka spotkań trzech dyrektorów instytucji kultury, na których zaprezentowaliśmy swoje plany, sposób koordynacji imprez i kalendarza. Rozmawialiśmy także o działaniach w ramach większych wydarzeń w Myślenicach oraz możliwości wspólnych działań kulturalnych.

Jakie warunki musi spełnić jakiś twórca, aby móc zaprezentować swoje osiągnięcia w waszej placówce?

W tym względzie jesteśmy bardzo otwarci. Zarówno autor, jak i artysta fotografik czy plastyk musi wcześniej zaprezentować nam swoją twórczość, czy książkę. Po akceptacji ustalamy termin spotkania bądź wystawy. Artysta przygotowuje projekt plakatu i zaproszeń, które biblioteka drukuje i rozsyła. Jesteśmy odpowiedzialni także za promocję wydarzenia. Twórca powiela swoje prace na własny koszt, wiesza i opcjonalnie przygotowuje poczęstunek na wernisaż.

Czy macie jakiś pomysł na modyfikacje architektoniczną biblioteki? Myślę tu o wydarzeniach muzycznych…

Jeśli chodzi o modyfikację architektoniczną to na razie nie mam planów. Chociaż w przyszłości być może okażą się konieczne ze względu na ciasne pomieszczenia Wypożyczalni. Jeśli chodzi o koncerty muzyczne, to ze względu na dobrą akustykę budynku niezmiennie będą odbywać się w holu na parterze bądź piętrze biblioteki.

Rafał Podmokły Rafał Podmokły Autor artykułu

Dziennikarz, meloman, biblioman, kolekcjoner, chodząca encyklopedia sportu. Podobnie jak dobrą książkę lub płytę, ceni sobie interesującą rozmowę (SPORT, KULTURA, WYWIAD, LUDZIE).