Zmodernizowany Oddział Zakaźny

Miasto 19 grudnia 2017 Wydanie 45/2017
Zmodernizowany Oddział Zakaźny

Wśród najważniejszych inwestycji powiatu mijającego roku w zakresie ochrony zdrowia należy wymienić przede wszystkim modernizację Oddziału Zakaźnego

Prace polegały na dociepleniu ścian, balkonów, modernizacji dachu, zamontowaniu balustrad, wykonaniu nowej instalacji odgromowej, założeniu rynien, wykonaniu monitoringu oraz założeniu nowego oświetlenia przed budynkiem. Koszt inwestycji to łącznie około 700.000 zł, z czego 400.000 zł pochodzi z budżetu Powiatu Myślenickiego, a około 300.000 zł szpital otrzyma z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Ukończono również modernizację parkingu przed budynkiem Oddziału Zakaźnego na terenie szpitala na około 50 miejsc parkingowych oraz wykonano drogę dojazdową. Łączny koszt budowy parkingu to 150.000 zł pochodzących z budżetu powiatu.