Znane źródło zanieczyszczenia potoku

Region 22 stycznia 2019 Wydanie 03/2019
Znane źródło zanieczyszczenia potoku

W związku z zanieczyszczeniem potoku płynącego przez Siepraw od strony Gminy Świątniki Górne odbyła się jego kontrola, którą przeprowadził Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie

Inspektorzy WIOŚ w asyście pracowników urzędu gminy pobrali próbki z potoku do analizy w laboratorium. Z analiz próbek wynika, że źródłem zanieczyszczenia jest źle funkcjonująca oczyszczalnia ścieków w Świątnikach Górnych.

Jak stwierdził Inspektorat: „wyniki badań ścieków (…) potwierdzają, że ścieki są oczyszczone niewystarczająco i nie spełniają warunków jakościowych określonych w pozwoleniu wodnoprawnym dla tej oczyszczalni”.

W związku z powtórzeniem się sytuacji zanieczyszczania potoku płynącego przez Siepraw wojewódzki inspektorat zaplanował przyszłe kontrole świątnickiej oczyszczalni, co ma doprowadzić do poprawy sytuacji jakości wody w tym cieku wodnym.