Zwróć uwagę, czy zaparkowałeś zgodnie z prawem!

Miasto 29 października 2019 Wydanie 40/2019
Zwróć uwagę, czy zaparkowałeś zgodnie z prawem!

Przypominamy kierującym, że źle zaparkowany samochód – poza miejscem wyznaczonym znakami lub przepisami - może sporo kosztować. Dlatego warto zachować zdrowy rozsądek i płacąc za postój pojazdu w parkometrze, nie narażać się na dodatkowy mandat karny.

- Parkując w Strefie Płatnego Parkowania kierujący zobowiązani są zwrócić szczególną uwagę, czy pozostawiają swój pojazd w miejscu wyznaczonymi znakami pionowymi i poziomymi. Zanim uiścimy opłatę w parkometrze, warto zwrócić uwagę na granicę, linie ciągłe lub przerywane oraz znaki pionowe wskazujące na sposób parkowania. Parkowanie poza tymi wyznaczonymi miejscami, zwanymi Strefą Płatnego Parkowania, pomimo uiszczenia opłaty, może już naruszać przepisy ruchu drogowego, m.in. niestosowanie się do znaku drogowego B-36 – zakaz zatrzymywania – apelują strażnicy miejscy.

Przykładem jest parking na rynku przed budynkiem UMiG, gdzie wyznaczono osiem miejsc, w tym 1 dla osób niepełnosprawnych. W tym miejscu parkowanie w rejonie ciągów pieszych (schodów) lub między drzewami jest zagrożone karą grzywny. Na całej długości ulicy obowiązuje bowiem zakaz zatrzymywania zarówno po prawej jak i po lewej stronie aż do ul. Klakurki. Z podobną sytuacją mamy do czynienia w Strefach Płatnego Parkowania przy ul. Jordana za budynkiem UMiG oraz na parkingu obok restauracji „Stek”. Tutaj oprócz wyznaczonych miejsc (zatok parkingowych) pojawiają się bezwzględne zakazy zatrzymywania. Warto również przypomnieć, że w Strefie Płatnego Parkowania, mogą obowiązywać również przepisy dotyczące zakazu zatrzymania pojazdu:

- w miejscu utrudniającym wjazd lub wyjazd, w szczególności do i z bramy, garażu, parkingu lub wnęki postojowej;

- w miejscu utrudniającym dostęp do lub wyjazd innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu.

gsi