1% podatku - tak niewiele i tak wiele

1% podatku - tak niewiele i tak wiele
TG „Sokół” Myślenice co roku otrzymuje fundusze z 1 procenta podatku. Fot. archiwum TG „Sokół”

Zbliża się okres rozliczenia podatkowego. Warto przypomnieć o możliwości przekazania 1 procenta podatku na rzecz dowolnie wybranej organizacji pożytku publicznego. Wie już chyba o niej każdy, ale wciąż nie każdy decyduje się na ten krok. A wystarczy wypełniając deklarację podatkową wypełnić dwa dodatkowe pola, by udzielić tak potrzebnego wsparcia.

Na przestrzeni ostatnich lat widać wzrost liczby podatników oddających na rzecz organizacji pożytku publicznego swój 1 procent podatku w zeznaniach podatkowych złożonych do Urzędu Skarbowego w Myślenicach.

W rozliczeniu za 2017 rok 1 procent przekazało ponad 33 tys. osób, za 2018 rok ponad 35 tys., a za 2019 rok ponad 36 tys. Ty też, przekazując swój 1 procent, możesz przyczynić się do tego, by statystyka ta wciąż wzrastała. Wykaz wszystkich organizacji uprawnionych do otrzymania 1 procenta podatku znajdziemy na stronie internetowej Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego www.niw.gov.pl w Biuletynie Informacji Publicznej. Co musimy zrobić, by przekazać swój 1 procent? - To bardzo proste. Wystarczy w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego PIT (PIT-28, PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-36S, PIT-38, PIT-39) wskazać numer wpisu organizacji pożytku publicznego do Krajowego Rejestru Sądowego (znajdziemy go w wykazie NIW) i kwotę, którą chcemy przekazać. Pamiętajmy, że nie może ona przewyższać 1 procenta podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego PIT - wyjaśnia Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myślenicach Beata Koziara.

W zeznaniu podatkowym możemy zaznaczyć na co dokładnie nasze pieniądze zostaną przekazane, czyli doprecyzować cel oraz wnioskować o to, by nasze dane zostały udostępnione obdarowanej organizacji. Wtedy dany podmiot będzie wiedział kto konkretnie jest darczyńcą.

Twój e-PIT

Przekazanie 1 procenta jest jeszcze łatwiejsze z wykorzystaniem usługi Twój e-PIT dostępnej na portalu podatkowym www.podatki.gov.pl. - Jeśli chcemy przekazać 1 procent po raz pierwszy, wybieramy na głównym ekranie zakładkę dotyczącą Organizacji Pożytku Publicznego (OPP), a następnie z interaktywnej listy numer KRS wybranej przez nas organizacji. Jeśli chcemy, wskazujemy cel szczegółowy oraz wyrażamy zgodę na udostępnienie naszych danych obdarowanej organizacji. Jeśli przekazujemy 1 procent kolejny raz, usługa Twój e-PIT automatycznie wskazuje tę OPP, którą wsparliśmy w ubiegłym roku. Wskazuje też cel szczegółowy i automatycznie zaznacza zgodę na przekazanie naszych danych do wybranej organizacji, według informacji z ubiegłego roku. Udostępnione dane każdorazowo możemy edytować i zmienić. Twój e-PIT wylicza kwotę 1 procenta podatku na podstawie aktualnych danych - tłumaczy pani naczelnik.

Wskazanie jednej organizacji pożytku publicznego poprzez podanie jej numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz kwoty do przekazania na rzecz tej organizacji, w wysokości nieprzekraczającej 1 procenta podatku należnego w zeznaniu podatkowym PIT złożonym przed upływem terminu określonego na jego złożenie, albo w korekcie takiego zeznania, jeżeli została dokonana w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia deklaracji, uznaje się za wniosek o przekazanie organizacji pożytku publicznego kwoty w wysokości nieprzekraczającej 1 procenta podatku należnego. Pamiętajmy również, że warunkiem przekazania przez naczelnika urzędu skarbowego 1 procenta podatku jest zapłata w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz OPP, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego (za zapłacony podatek uważa się również zaległość podatkową, której wysokość nie przekracza trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez Pocztę Polską S.A. za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej).

Oświadczenie zamiast zeznania

Od kilku lat emeryci lub renciści, którzy dostali od organu rentowego roczne obliczenie podatku PIT-40A, mogą przekazać 1 procent podatku dla wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego bez konieczności składania zeznania podatkowego. Wystarczy, że złożą oświadczenie PIT-OP, w którym wskażą numer KRS wybranej przez siebie organizacji. Oświadczenia PIT-OP, w formie papierowej lub elektronicznej, należy złożyć w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Złożone w taki sposób oświadczenie PIT-OP uznaje się za wniosek o przekazanie organizacji pożytku publicznego kwoty w wysokości nieprzekraczającej 1 procenta podatku należnego. Są jednak sytuacje, w których oświadczenie PIT-OP nie ma zastosowania. - Jeżeli emeryt lub rencista składa zeznanie podatkowe, ponieważ chce np. odliczyć przysługującą mu ulgę rehabilitacyjną, dyspozycję przekazania 1 procenta składa w zeznaniu podatkowym, nie poprzez oświadczenie PIT-OP - podkreśla Beata Koziara.

- Warto przekazać 1 procent podatku. W ten sposób pomagamy realizować szczytne cele - zachęca nasza rozmówczyni.

Będzie więcej czasu?

Okres rozliczeniowy potrwa od 15 lutego do 30 kwietnia. Jednak w związku ze stanem epidemii ogłoszonym z powodu Covid - 19 ustawodawca postanowił, że jeżeli do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upływa termin do złożenia zeznania podatkowego za rok podatkowy, nie zostanie odwołany stan epidemii ogłoszony z powodu Covid - 19, złożenie wniosku o przekazanie 1 procenta podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego może nastąpić po terminie jego złożenia, nie później jednak niż do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym upływa termin złożenia zeznania podatkowego, korekty tego zeznania albo oświadczenia PIT-OP.

Jest jeszcze jedna ważna kwestia - jeśli podatnik, któremu organ rentowy przekazał roczne obliczenie podatku, z którego wynika podatek należny (PIT-40A), nie złoży w tym terminie wniosku o przekazanie 1 procenta podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, organ podatkowy przekaże kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1 procenta tego podatku organizacji pożytku publicznego wskazanej przez podatnika we wniosku zawartym w złożonym zeznaniu podatkowym, korekcie tego zeznania albo oświadczeniu PIT-OP za ubiegły rok podatkowy. W tej sytuacji organ podatkowy sam sporządzi, za pośrednictwem portalu podatkowego, oświadczenie PIT-OP.

Na prezenty, zabawy i programy

Wsparcie w postaci 1 procenta podatku co roku otrzymuje Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Myślenicach. - Fundusze te przeznaczamy na zakup świątecznych paczek dla naszych podopiecznych, organizację zabaw mikołajkowej i andrzejkowej czy obchodów Dnia Dziecka - mówi prezes Marek Mikoś. Podkreśla, że do przekazania 1 procenta zachęca rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia „Sokoła” oraz sponsorów. Ci z kolei tę prośbę przekazują innymi i tak grono ofiarodawców rośnie.

Na środki z 1 procenta od 2007 roku, czyli od momentu osiągnięcia statusu organizacji pożytku publicznego, liczyć może Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Myślenicach. - Wykorzystujemy je najczęściej jako wkład własny do realizacji różnych programów, takich jak „Sprawni - Aktywni - Samodzielni” z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który pozwala na rehabilitację dorosłych niepełnosprawnych osób. Poza tym, z funduszy z 1 procenta organizujemy dodatkowe zajęcia czy wycieczki - wyjaśnia przewodniczący Marcin Jamróz. Uważa on, że możliwość przekazania części podatku to świetny pomysł. - Nie ucierpi na tym budżet podatnika, ponieważ środki te pobierane są z podatku odprowadzonego do państwa. Nic więc nas to nie kosztuje, a możemy pomóc innym.

1 procent podatku na rzecz PSONI chętnie przekazują rodzice podopiecznych stowarzyszenia, ale nie tylko. - Promujemy tę ideę np. na naszym Facebooku, tak, by jak najwięcej osób dowiedziało się o takiej formie wsparcia - zaznacza Marcin Jamróz, który co roku dziękuję ofiarodawcom. - Jesteśmy wdzięczni za każdą pomoc.

Wykaz organizacji pożytku publicznego (OPP) z terenu powiatu myślenickiego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2020 rok:

1. Fundacja „Pomoc Dzieciom Specjalnej Troski” w Myślenicach - KRS 0000022559

2. Stowarzyszenie Wspomagania Osób Niepełnosprawnych „Kolonia”, Harbutowice - KRS 0000039520

3. Klub Sportowy Gościbia Sułkowice - KRS 0000042460

4. Stowarzyszenie Aktywni po Zdrowie w Skomielnej Białej - KRS 0000073471

5. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Myślenicach - KRS 0000137171

6. Ochotnicza Straż Pożarna w Sułkowicach Kuźnia - KRS 0000139536

7. Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Trzemeśni - KRS 0000144165

8. Ludowy Klub Sportowy Grodzisko, Raciechowice - KRS 0000174617

9. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Krzczonów - KRS 0000203622

10. Fundacja Rozwoju Regionu Myślenickiego - KRS 0000212209

11. Ludowy Klub Sportowy „Rokita” Kornatka - KRS 0000229156

12. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Ispina, Dobczyce - KRS 0000249501

13. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Myślenicach - KRS 0000280606

14. Fundacja Sztuki, Przygody i Przyejmności Arts, Myślenice - KRS 0000314641

15. „Bądźmy Razem” - Stowarzyszenie Hospicyjne w Wiśniowej - KRS 0000343690

16. Fundacja Centrum Edukacji, Siepraw - KRS 0000354524

17. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Gminy Myślenice - KRS 0000412294

18. Fundacja „Okno Nadziei”, Dobczyce - KRS 0000718773

 

 

Anna Ostafin Anna Ostafin Autor artykułu

dziennikarka z pasją, ciekawa świata i ludzi, doświadczenie zdobywała w rozgłośni radiowej, portalach internetowych i wydawnictwach prasowych, absolwentka filologii polskiej (specjalność medialna).