105 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę

Region 28 listopada 2023 Wydanie 45/2023
105 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę

Uroczystości Narodowego Święta Niepodległości odbyły się w Krzeczowie. Przed ich oficjalnym rozpoczęciem wójt gminy Lubień Kazimierz Szczepaniec oraz przewodniczący Rady Gminy Lubień Jan Śmiałek złożyli wiązanki na grobach bohaterów poległych w czasie wojny i zasłużonych dla naszej gminy.

Świętowanie tradycyjnie rozpoczęto mszą św. w kościele pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika, która była koncelebrowana przez księży z parafii naszej gminy: ks. proboszcza z Krzeczowa, ks. proboszcza z Tenczyna i ks. kanonika z Lubnia. Po uroczystej mszy wszyscy uczestnicy wzięli udział w odsłonięciu pamiątkowej tablicy pani Anny Łabuz, która w dniu pacyfikacji Krzeczowa była przesłuchiwana w sposób szczególnie okrutny. Bita i katowana miała wyjawić gdzie przebywa jej mąż.

Następnie uroczysty orszak , który prowadziła Orkiestra Dęta z Tenczyna przemaszerował do Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej w Krzeczowie. Swoją obecnością w czasie uroczystości zaszczycił nas senator Andrzej Pająk. Odegrano i odśpiewano hymn państwowy a następnie rozpoczęto uroczystą sesję Rady Gminy na której podjęto uchwałę nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Lubień księdzu kanonikowi Antoniemu Płaczkowi oraz pośmiertnie Państwu Irenie i Alojzemu Szuba, w imieniu których wyróżnienie odebrał syn Andrzej Szuba. Po zakończonej sesji rady, przedszkolaki z Krzeczowa oraz uczniowie ze szkoły podstawowej przybliżyli nam fragmenty historii naszego kraju. Było to piękne i wzruszające przedstawienie przeplatane patriotycznymi pieśniami. Tradycyjnie na zakończenie Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Tenczyna zaprosiła do wspólnego śpiewu.

Izabela Hejmej