14 jednostek ze wsparciem dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

14 jednostek ze wsparciem dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

W Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu odbyła się gala wręczania promes dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Środki z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na wsparcie młodych druhów ochotników otrzymało aż 14 jednostek z gminy Myślenice.

W uroczystej gali zorganizowanej przez Komendę Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach wzięli udział m.in. burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka, Łukasz Kmita Wojewoda Małopolski, poseł Władysław Kurowski, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Kazimierz Koprowski, Robert Bylica radny Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej i Komendy Powiatowej PSP.

Upłynie jeszcze trochę czasu, nim wyruszą do wielkich akcji ratowniczych. Jednak już teraz ich serce bije dla Ochotniczej Straży Pożarnej. Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze OSP to ważny element systemu bezpieczeństwa. Dlatego, decyzją premiera Mateusza Morawieckiego, z rezerwy ogólnej budżetu, na zakup sprzętu i doposażenia przyszłych druhów w całym kraju przeznaczonych zostało 25 mln zł. W Małopolsce wsparcie uzyskały 724 OSP, a z powiatu myślenickiego promesę odebrało blisko 50 jednostek OSP. Łączne wsparcie dla naszego województwa to 3 395 000 zł.

- Nieść pomoc drugiemu człowiekowi, uczyć się służyć, budować poczucie wspólnoty i odpowiedzialności społecznej to filary, na których opiera się wychowanie młodego pokolenia przyszłych druhen i druhów. Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze OSP to także sposób na wzrastanie i poszukiwanie dróg rozwoju. Tym bardziej każde wsparcie im okazane ma swoją jedyną, niepowtarzalną wartość. Serdecznie gratuluję wszystkim 47 jednostkom, które dzisiaj odebrały promesy. Jestem przekonany, że środki te zostaną wykorzystane w najlepszy sposób – mówił wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

MDP to komórki organizacyjne jednostek OSP. Ich celem jest zainteresowanie młodzieży działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowanie jej do bezinteresownej służby w szeregach Ochotniczych Straży Pożarnych. Członkami Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych mogą być dziewczęta i chłopcy w wieku do 18 lat.

Do zadań MDP należy m.in. udział w zapobieganiu pożarom przez oddziaływanie na lokalne środowisko w celu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, a także podnoszenie wiedzy i umiejętności swoich członków w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej. Celem MDP jest również organizowanie działalności kulturalno-oświatowej w środowisku z uwzględnieniem problematyki ochrony przeciwpożarowej, rozwijanie sprawności fizycznej członków przez uprawianie różnych dyscyplin sportowych i turystyki. Dodatkowo wśród zadań MDP wymienić można także działalność wolontarystyczną.

- Dziękuję wszystkim jednostkom zarówno z gminy Myślenice, jak również całej okolicy, które prowadzą zajęcia dla młodzieżowych drużyn pożarniczych. Ta edukacja i wychowanie najmłodszych w myśl strażackiej dewizy „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” będzie miała swoje odzwierciedlenie w niesienie pomocy i tożsamości z jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej w dorosłym życiu tych druhów. Dziękuję premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za przekazanie środków na ten cel, a także za obecność w Myślenicach wojewodzie Łukaszowi Kmicie, prezesowi WFOŚiGW w Krakowie Kazimierzowi Koprowskiemu, posłowi Władysławowi Kurowskiemu, przedstawicielom Komendy Wojewódzkiej i Komendy Powiatowej PSP oraz samorządowcom z powiatu myślenickiego za obecność i działanie na rzecz rozwoju jednostek OSP - mówił Jarosław Szlachetka, burmistrz Myślenic.

Promesy dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych otrzymali: OSP Bysina - 3000 zł; OSP Droginia - 5464 zł; OSP Głogoczów - 5464 zł; OSP Jawornik - 5464 zł; OSP Krzyszkowice - 5464 zł; OSP Myślenice - Dolne Przedmieście - 5464 zł; OSP Myślenice - Górne Przedmieście - 3000 zł; OSP Myślenice - Śródmieście - 5464 zł; OSP Myślenice - Zarabie - 5464 zł; OSP Osieczany - 3000 zł; OSP Polanka - 5464 zł; OSP Poręba - 8464 zł; OSP Trzemeśnia - 5464 zł; OSP Zawada - 5464 zł.