153 nowe komputery dla uczniów szkół z Gminy Myślenice

153 nowe komputery dla uczniów szkół z Gminy Myślenice

Gmina Myślenice zainwestowała kolejne środki finansowe na działania edukacyjne w ramach programu przeciwdziałania pandemii COVID-19 na wsparcie kształcenia zdalnego. Zakupiono aż 153 laptopy za łączną kwotę 302 136,75 zł, które trafiły do jedenastu szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Myślenice.

Nowe komputery pozwolą na wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych z Gminy Myślenice, a także umożliwią dostęp do nowoczesnych technologii IT. Zakupione laptopy zostaną udostępnione uczniom do nauki zdalnej w przypadku ewentualnego zamknięcia szkół z uwagi na obostrzenia sanitarne, natomiast w przypadku nauki stacjonarnej będą wykorzystywane do działań edukacyjnych w szkołach.

Laptopy trafiły do następujących szkół:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Myślenicach - 25 szt.

2. Szkoła Podstawowa w Bęczarce - 6 szt.

3. Szkoła Podstawowa w Porębie - 8 szt.

4. Szkoła Podstawowa w Trzemeśni - 25 szt.

5. Szkoła Podstawowa w Zasani - 5 szt.

6. Szkoła Podstawowa w Zawadzie - 7 szt.

7. Zespół Placówek Oświatowych w Borzęcie – Szkoła Podstawowa w Borzęcie - 19 szt.

8. Zespół Placówek Oświatowych w Bysinie – Szkoła Podstawowa w Bysinie - 20 szt.

9. Zespół Placówek Oświatowych w Drogini – Szkoła Podstawowa w Drogini - 8 szt.

10. Zespół Placówek Oświatowych w Głogoczowie – Szkoła Podstawowa w Głogoczowie - 25 szt.

11. Zespół Placówek Oświatowych w Jasienicy – Szkoła Podstawowa w Jasienicy - 5 szt.