40 rocznica wprowadzenia Stanu Wojennego

40 rocznica wprowadzenia Stanu Wojennego

W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku wprowadzony został Stan Wojenny.

Stan Wojenny został wprowadzony formalnie decyzją Rady Państwa, antydatowaną na 12 grudnia, a faktycznie na polecenie gen. Wojciecha Jaruzelskiego. W nocnej operacji z 12 na 13 grudnia wzięło udział ponad 30 tys. funkcjonariuszy MSW i ponad 70 tys. żołnierzy.

Powołano Wojskową Radę Ocalenia Narodowego, niekonstytucyjny organ, pozbawiony realnej władzy, którą w rzeczywistości dzierżyła grupa partyjnych działaczy i wojskowych, skupiona wokół Wojciecha Jaruzelskiego. Internowano działaczy „Solidarności” i innych organizacji opozycyjnych oraz dla efektu propagandowego niektórych byłych członków kierownictwa PZPR z Edwardem Gierkiem na czele. Zawieszono działalność związków zawodowych i wielu innych organizacji, a także naukę w szkołach i na uczelniach. Wprowadzono cenzurę korespondencji, przerwano łączność telefoniczną, zmilitaryzowano najważniejsze zakłady pracy, wprowadzono godzinę milicyjną. Nie działała część kanałów telewizji i radia, nie wychodziła większość gazet.

Stan wojenny okupiony został ogromnymi kosztami społecznymi, a polskie marzenie o wolności musiało zostać odłożone na niemal dekadę.

W przeddzień rocznicy grudniowych wydarzeń, burmistrz Jarosław Szlachetka złożył kwiaty pod Pomnikiem Niepodległości w hołdzie prześladowanym w grudniu 1981, a w myślenickim Sanktuarium o godzinie 12.30 została odprawiona Msza Święta w intencji Ojczyzny i Ofiar Stanu Wojennego.

Marek Stoszek Marek Stoszek Autor artykułu

Socjolog i kulturoznawca. Badacz i propagator historii, kultury i tradycji naszego regionu. Dziennikarz, w latach 2019 i 2020 redaktor naczelny Gazety Myślenickiej.