8 milionów dla Myślenic

8 milionów dla Myślenic
Myślenickie Zarabie Fot. M. Węgrzyn

W ramach rządowego wsparcia dla gmin górskich Miasto i Gmina Myślenice otrzymają 8 milionów z przeznaczaniem na finansowanie lub dofinansowanie infrastruktury turystycznej. Za pozyskaną kwotę gmina planuje m.in. kompleksową budowę i przebudowę boisk wielofunkcyjnych, budowę ścieżek rowerowych, pumptracka, czy skate parku. Realizacja zadań służyć ma rozbudowie i uatrakcyjnieniu bazy turystyczno-rekreacyjnej w naszej gminie.

W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich swoje wnioski złożyło 202 gmin. W sumie otrzymają one 672 mln zł: 100 procent wniosków, złożonych przez gminy zostało rozpatrzonych pozytywnie. Gminy otrzymają 100 proc. kwoty o którą wnioskowały. Pieniądze można przeznaczyć na finasowanie lub dofinansowanie głównie infrastruktury turystycznej.

- Z wielką radością przyjęliśmy informację o kolejnych, konkretnych środkach, jakie udało nam się pozyskać dzięki wsparciu rządu Mateusza Morawieckiego. Dziękuję posłowi Władysławowi Kurowskiemu i wojewodzie małopolskiemu Łukaszowi Kmicie za wsparcie w pozyskaniu kolejnego dofinansowania w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 dla gmin górskich. 8 milionów to maksymalne dofinansowanie o jakie mogliśmy się ubiegać i cieszę się, że taka kwota została przyznana gminie Myślenice. Pozyskane środki zainwestujemy na rozbudowę infrastruktury turystycznej oraz komunalnej związanej z usługami turystycznymi w naszej gminie – mówi burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka.

„Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej na terenie miasta i Gminy Myślenice” – to nazwa projektu złożonego przez Gminę Myślenice. Realizacja zadania będzie polegać na rozbudowie bazy turystyczno-rekreacyjnej poprzez kompleksową budowę i przebudowę boisk wielofunkcyjnych, budowę ścieżek rowerowych, pumptracka, czy skate parku. Założeniem jest poprawa warunków turystyczno-rekreacyjno-sportowych wraz z niezbędną infrastrukturą komunalną, której sprawne i prawidłowe działanie jest jednym z niezbędnych warunków do rozwoju Gminy Myślenice.

- Szczegółowe informacje o miejscach planowanych inwestycji związanych z budową lub przebudową obiektów infrastrukturalnych wskazanych we wniosku przedstawimy w najbliższym czasie. Niemniej jednak uważam, że kompleksowy rozwój turystyczny gminy musi uwzględniać inwestycje, które wymagają nie tylko budowy nowych obiektów, ale też rozbudowy i modernizacji istniejącej infrastruktury. Myślę, że pozyskane środki częściowo pozwolą na sfinansowanie opracowanych już koncepcji oraz projektów dotyczących między innymi ścieżek rowerowych w obrębie kompleksu gór Chełm i Uklejna – dodaje Jarosław Szalchetka.