Autobus Myślenice – Kraków nadjeżdża!

Autobus Myślenice
– Kraków nadjeżdża!

W piątek w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie wiceburmistrz Mateusz Suder, podpisał umowę na dofinansowanie linii komunikacyjnych gminy Myślenice w kwocie 286 725, 09 zł.

Walka z tak zwanym wykluczeniem komunikacyjnym, to jeden z priorytetów Rządu Premiera Mateusza Morawieckiego, dlatego też gminy, które rozumieją ten istotny problem, mogą starać się o dofinansowanie. Myślenice już po raz trzeci pozyskały taką właśnie transzę pomocową na dojazdy do Krzyszkowic, Jasienicy i na Chełm.

Oprócz tego wsparcia, udało się również pierwszy raz pozyskać dofinasowanie w kwocie 280 000,00 zł na linię autobusową Myślenice - Kraków, o którą burmistrz zabiegał przeszło rok, między innymi u Marszałka Województwa Małopolskiego. Organizatorem nowej linii będzie Województwo Małopolskie, gdyż zgodnie z przepisami transport między powiatami jest zadaniem własnym władz wojewódzkich.

- Cieszę się, że wreszcie możemy przekazać naszym mieszkańcom konkrety, na które od dawna czekali. Zgodnie z założeniami zawartymi we wniosku o dofinansowanie, uruchomienie linii Kraków - Myślenice nastąpi 1 lutego 2021 roku. Linia finansowana będzie z budżetu państwa, budżetu Województwa Małopolskiego oraz Miasta i Gminy Myślenice – mówi wiceburmistrz Mateusz Suder.

Już 9 grudnia, zaledwie dzień po oficjalnym ogłoszeniu listy beneficjentów, którzy otrzymają w 2021 roku dopłaty w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, władze Myślenic przekazały do Urzędu Marszałkowskiego warunki techniczne, jakie powinny spełniać pojazdy dowożące mieszkańców do Krakowa.

- Znając oczekiwania mieszkańców naszej gminy i chcąc je w pełni zrealizować, przekazaliśmy do Departamentu Infrastruktury Drogowej i Transportu w ślad za dotychczasowymi ustaleniami również pisemne wytyczne, iż linia Myślenice-Kraków musi być obsługiwana przez przewoźników dysponujących autobusami z roczników nie starszych niż 2016 r., z klimatyzacją, ogrzewaniem postojowym, systemami bezpiecznego hamowania, tablicami elektronicznymi czołowymi itd. Wysoki standard przejazdu jest dla nas jednym z priorytetów uruchamiania nowych kursów do Krakowa – zaznacza burmistrz Jarosław Szlachetka.

Oprócz rozmów z władzami województwa burmistrz podjął jeszcze w przeciągu mijającego roku odrębne inicjatywy mające na celu uruchomienie linii autobusowych z Myślenic do Krakowa. Jedna, o której już wcześniej informowaliśmy na łamach naszego tygodnika miała obejmować dojazd do Borku Fałęckiego i być obsługiwania przez Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie, pod który podlegają linie aglomeracyjne. Końcowe ustalenia pomiędzy Burmistrzem Jarosławem Szlachetką, a Prezydentem Jackiem Majchrowskim zapadły już na początku października.

Ustalono już ilość przystanków, kursów i udział finansowy Gminy Myślenice, omówiono podjęcie stosownych uchwał przez myślenickich i krakowskich radnych. Na tym jednak etapie Starosta Myślenicki rozpoczął – bez jakiegokolwiek porozumienia z Gminą –swoje, odrębne rozmowy z Prezydentem Miasta Krakowa. Jak ocenia wiceburmistrz Mateusz Suder: - W wyniku tego Prezydent Majchrowski sprawę będącą już na finiszu niestety odroczył, przekazując ją do władz wojewódzkich.

Trzecia odrębna inicjatywa burmistrza to rozmowy prowadzone z prywatnymi przewoźnikami, realizującymi do tej pory autokarowy transport turystyczny. W ich wyniku przewozy świadczone przez jedną z firm najprawdopodobniej rozpoczną się jeszcze w pierwszym kwartale nowego roku, gdyż burmistrz uzgodnił już przebieg linii i zatrzymywanie się autokarów na gminnych przystankach.

W ramach linii autobusowej uruchamianej po rozmowach władz gminy Myślenice z prywatnym przewoźnikiem, będzie możliwość dojazdu w okolice dworca autobusowego w Krakowie, trasą przez Aleje jak i ul. Dietla. Zaś linia uruchamiana w porozumieniu z Marszałkiem Województwa Małopolskiego prowadzić będzie na Dworzec Autobusowy wyłącznie trasą przez Aleje.

O pierwszych kursach nowej linii autobusowej z Myślenic do stolicy Małopolski, godzinach odjazdów, będziemy niezwłocznie informować naszych czytelników na łamach naszej gazety i portalu internetowego Myslenicka24.pl

 

Marek Stoszek Marek Stoszek Autor artykułu

Socjolog i kulturoznawca. Badacz i propagator historii, kultury i tradycji naszego regionu. Dziennikarz, w latach 2019 i 2020 redaktor naczelny Gazety Myślenickiej.