Autobusem aglomeracyjnym z Myślenic do Krakowa

Miasto 13 października 2020 Wydanie 38/2020
Autobusem aglomeracyjnym
z Myślenic do Krakowa

Od maja 2020 trwają rozmowy Gminy Myślenice z Zarządem Dróg Publicznych w Krakowie na temat utworzenia w ramach połączeń aglomeracyjnych linii na trasie Myślenice – Jawornik – Głogoczów – Mogilany – Borek Fałęcki.

Nowe połączenie na trasie Myślenice – Kraków – Myślenice to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie mieszkańców Myślenic w zakresie transportu do Krakowa. Potrzeba ta uwidoczniła się najmocniej w czasie pandemii i tzw. „lockdawnu”, z jakim mieliśmy do czynienia w marcu i kwietniu. Wówczas wielu lokalnych, prywatnych przewoźników czasowo zawiesiła lub mocno ograniczyła swoje kursy. Z dnia na dzień ludzie nie mieli jak dojechać do pracy lub z niej wrócić. Od lat mieszkańcy Myślenic apelują o utworzenie połączenia, które pozwoli im w dobrych warunkach podróżować do i z Krakowa.

Nowa linia aglomeracyjna Kraków – Myślenice – Kraków przewiduje organizację siedmiu połączeń/ na dzień. Szacunkowy koszt, jaki poniosłaby Gmina Myślenice to ok 600 – 700 tys. zł rocznie.

Jak mówi burmistrz Jarosław Szlachetka:

- Oferta, którą chcemy stworzyć od początku nowego roku dla mieszkańców gminy Myślenice to przede wszystkim wzbogacenie oferty transportu zbiorowego i poprawa standardu podróżowania. To także nasza odpowiedź na potrzeby mieszkańców. Ilość zaproponowanych przez gminę połączeń, uzażlniona jest od budżetu, którym dysponujemy. Uruchomienie linii aglomeracyjnej, mimo że nie jest zadaniem gminy, wynika z potrzeby naprawy wieloletnich zaniedbań w transporcie międzygminnym i międzypowiatowym.

Marta Duszyk