Bardzo długie zebranie

Bardzo długie zebranie

Zasań to przykład miejscowości, w której chcieć znaczy móc i gdzie mieszkańcy stanowią naprawdę zintegrowaną społeczność. We wtorek 15 listopada w Zasani odbyło się zebranie wiejskie, na którym podsumowano ostatnie trzy lata w miejscowości. Trzy lata z uwagi na to, że w czasie pandemii zebrania nie odbywały się.

Zebranie poprowadziła sołtys Janina Łabędź przy udziale mieszkańców i zaproszonych gości: zastępcy burmistrza Mateusza Sudra, radnej Małgorzaty Jaśkowiec, dyrektor szkoły Renaty Piekarz, wicestarosty Rafała Kudasa oraz sekretarza powiatu Mieczysława Kęska.

Zebranie rozpoczęła pani sołtys od prezentacji na temat działań na terenie miejscowości w omawianym okresie. A trzeba powiedzieć, że działo się naprawdę dużo.

Wykonano szereg inwestycji poprawiających jakość życia na wsi, poprawiono warunki edukacyjne najmłodszych oraz dzieci w wieku szkolnym. Zmodernizowano i wybudowano nowe drogi, chodniki i przejścia dla pieszych, powstały miejsca do rekreacji i integracji mieszkańców. Następnie głos zabrali zaproszeni goście. Zastępca burmistrza Mateusz Suder podziękował Janinie Łabędź, radzie sołeckiej oraz KGW za dotychczasową współpracę, jednocześnie wyrażając nadzieję na dalsze wspólne działania. Przypomniał dotychczasową pomoc ze strony gminy Myślenice dla Zasani oraz przedstawił plany na kolejne lata, dotyczące nowych inwestycji. Wspomniał również o pomocy władz gminnych oraz rady miejskiej dla miejscowej OSP. Radna Małgorzata Jaśkowiec również zapewniła o swoim zaangażowaniu i pomocy w działaniu na rzecz Zasani. Zastępca starosty Rafał Kudas w swojej prezentacji przedstawił działania starostwa dotyczące całego powiatu. Oczywiście są to rzeczy bardzo ważne, ale czy odpowiednie na wiejskie zebranie? Wielu uczestników była innego zdania, chcąc usłyszeć to, co dotyczy bezpośrednio ich i najbliższej okolicy.

Po wystąpieniach gości nadszedł czas na pytania ze strony mieszkańców, były one kierowane zarówno do pani sołtys, zastępcy burmistrza i wicestarosty. Dotyczyły planów inwestycyjnych w Zasani oraz bieżących spraw wsi.

Jak wspomniałem na początku Zasań to nieduża miejscowość, ale jej mieszkańcy są bardzo aktywnymi ludźmi zaangażowanymi w sprawy swojej miejscowości, dlatego nadchodzący rok na pewno będzie rokiem pracy dla wszystkich na rzecz lokalnej społeczności.

Marek Stoszek Marek Stoszek Autor artykułu

Socjolog i kulturoznawca. Badacz i propagator historii, kultury i tradycji naszego regionu. Dziennikarz, w latach 2019 i 2020 redaktor naczelny Gazety Myślenickiej.