Bezpieczny mały podróżnik - konkurs

Edukacja 30 kwietnia 2019 Wydanie 15 bis
Bezpieczny mały podróżnik - konkurs

Do 12 maja uczniowie wszystkich szkół podstawowych z całej Polski mogą brać udział w konkursie Urzędu Transportu Kolejowego „Kolejowe ABC – Bezpieczny młody podróżnik”

Konkurs adresowany jest do dzieci z klas IV-VI szkół podstawowych. Ich zadaniem jest zbieranie punktów dla swojej klasy w grze mobilnej „Kolejowe ABC”. Wygra ta klasa, która zdobędzie największą liczbę punktów. Główną nagrodą jest udział w pięciodniowym wyjeździe na zieloną szkołę w Górach Świętokrzyskich, a tam m. in przejazd Świętokrzyską Koleją Dojazdową, zwiedzanie atrakcji turystycznych, gry, warsztaty oraz zajęcia edukacyjne realizowane w ramach Kampanii Kolejowe ABC. Nagrodami za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca są pakiety dla całej klasy zawierające m. in. odblaski i książki edukacyjne.

Rejestracja uczestników i ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej www.kolejoweabc.pl.

red.