Biblioteka Pedagogiczna jak nowa

Biblioteka Pedagogiczna jak nowa

Po trzymiesięcznym remoncie wznowiła swoją działalność myślenicka filia Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej. Jest większa, dostępna także on-line, z bardzo atrakcyjną ofertą dla użytkowników

- Celem remontu było przygotowanie infrastruktury naszej biblioteki do wojewódzkiego projektu Małopolska Chmura Edukacyjna, a po drugie - odnowienie pomieszczeń biblioteki, które w wyniku awarii uległy zalaniu. Zyskaliśmy też i zaadoptowaliśmy na nasze potrzeby nowe pomieszczenia po działającym tu wcześniej zakładzie fotograficznym - mówi Krystyna Łętocha, szefowa placówki.

Biblioteka mieści się w zabytkowym Dworku Dolnowiejskim, więc wszystkie prace musiały być wykonywane pod nadzorem i po akceptacji konserwatora zabytków. Inwestorem było Województwo Małopolskie, a prace wykonała myślenicka firma Tadeusza Barana, Romana Wierciaka i Adriana Bochackiego. Koszt remontu wyniósł 378 tys. zł. Objął on hol wraz z wymianą drzwi wejściowych i podjazdem dla osób niepełnosprawnych oraz matek z wózkami. Zaadoptowano na magazyn książek pomieszczenie po przeniesionym w inne miejsce zakładzie fotograficznym. W dotychczasowej czytelni znalazła miejsce sala dydaktyczno-komputerowa wyposażona w sprzęt w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna, będącego innowacyjną propozycją przekazywania wiedzy i popularyzacji osiągnieć naukowych. Uczestnicząc w programie, biblioteka korzysta z połączenia on-line z krakowskimi wyższymi uczelniami, dlatego nowa sala dostępna będzie także dla szkół na zajęcia prowadzone systemem wideokonferencji przez pracowników naukowych tych placówek. Użytkownicy biblioteki mogą także korzystać z darmowego wi-fi.

Starostwo Powiatowe w Myślenicach ufundowało do odremontowanej biblioteki tablicę multimedialną. Jej uroczyste przekazanie przez starostę Józefa Tomala i wicestarostę Tomasza Susia na ręce kierownik Krystyny Łętochy odbyło się 22 listopada z udziałem członka zarządu województwa małopolskiego Grzegorza Lipca i dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie Anny Piotrowskiej.

Z oferty wideokonferencji jako pierwszy skorzysta sąsiadujący z nią Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych. Uczniowie z różnych klas i roczników oraz uczestniczący w zajęciach kółka językowego (w sumie 38 osób) będą tu przychodzili na lekcje języka angielskiego prowadzone przez pracowników akademickich.

Remont objął także adaptację toalety dla czytelników i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz piętro budynku: korytarz, pomieszczenia biurowe, toaletę oraz nowo zaadaptowane pomieszczenie socjalne.

Planowane są dalsze remonty, objęte innym projektem wojewódzkim, a dotyczące modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej. Przewidywana jest wymiana instalacji grzewczej, wymiana okien oraz oświetlenia na ledowe.

W odnowionej czytelni, znajdującej się obecnie w dawnym pomieszczeniu magazynowym obok wypożyczalni, wznawia działalność Galeria Bakałarz. 6 listopada odbył się wernisaż wystawy Pozanjemy ojcowiznę, przygotowanej dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania niepodległości Polski.

- Przeprowadzony remont nie tylko podniósł komfort biblioteki dla korzystających i naszej własnej pracy. Umożliwił także wzbogacenie naszej oferty. Obok tradycyjnego wypożyczania książek, będzie też możliwe korzystanie z katalogu on-line. Obecnie trwa wprowadzanie książek do bazy elektronicznej, a nasz zbiór obejmuje ponad 20 tys. woluminów. Aby uruchomić katalog, musimy jeszcze wykupić odpowiedni moduł. Nasza biblioteka przeznaczona jest przede wszystkim dla uczniów, studentów, nauczycieli i pracowników naukowych – taka jest jej specjalność. Ale zapisać się do niej może każdy. W naszych bowiem zbiorach mamy również dział beletrystyki, systematycznie zasilany przez darowizny naszych Czytelników, także w nowości wydawnicze - wyjaśnia Krystyna Łętocha.

Ryszard Sobkowicz Ryszard Sobkowicz Autor artykułu

Nauczyciel i reporter, który ostatnie 25 lat poświęcił na relacjonowanie życia lokalnych społeczności - szczególnie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. (HISTORIA, WYDARZENIA, SAMORZĄD, KULTURA)