Biblioteka Pedagogiczna poleca Fonoholizm

Biblioteka Pedagogiczna poleca
Fonoholizm

Stanisław Kozak, „Patologia fonoholizmu. Przyczyny, skutki i leczenie uzależnienia dzieci i młodzieży od telefonu komórkowego”. Wyd. Difin SA, Warszawa 2013, s.242.

Zagrożenia i skutki dla rozwoju osobowości dziecka, płynące z niebezpiecznego i bezmyślnego korzystania z portali społecznościowych, zachowania patologiczne i przestępcze w cyberprzestrzeni, ale także zapobieganie i leczenie fonoholizmu w rodzinie i szkole – to główne tematy książki Stanisława Kozaka. Zwiększanie zaś świadomości i wiedzy młodych ludzi odnośnie bezpieczeństwa poruszania się w sieci to zadanie dla rodziców i nauczycieli. Warto zatem wiedzieć więcej na ten temat.

Dzisiaj trudno wyobrazić sobie życie bez telefonu komórkowego, w roku 2011 było ich w Polsce więcej niż mieszkańców, posiadanie go ratuje życie w sytuacjach traumatycznych, dostarcza informacji, ułatwia codzienne funkcjonowanie, a nawet służy edukacji poprzez liczne ciekawe aplikacje. Uzależnienie jednak od telefonu komórkowego może wywołać nową chorobę cywilizacyjną, którą naukowcy nazwali nomofobią. Wyraz ten pochodzi od angielskiego no-mobile-phobia i oznacza nieuzasadniony lęk przed brakiem komórki lub jej utratą. Przeprowadzone już badania tego zjawiska nie nastrajają optymistycznie.

Książka „Patologia fonoholizmu” to pierwsza pozycja w Polsce, która w całości zajmuje się tą tematyką. Autor szczegółowo i ciekawie omawia nie tylko historię internetu i telefonów komórkowych na świecie, ale również pomaga zrozumieć i poznać całe spectrum problematyki związanej z użytkowaniem telefonów. W ujęciu interdyscyplinarnym (psychologia, socjologia, ergonomia) opisuje przyczyny, skutki oraz formy pomocy i leczenia uzależnienia od telefonu komórkowego dzieci, młodzieży i dorosłych. Polecam.

Kinga Hechsman