Blisko 5 milionów złotych na modernizację LO

Powiat 5 kwietnia 2022 Wydanie 14/2022
Blisko 5 milionów złotych na modernizację LO

W poniedziałek 28 marca podpisana została umowa na „Rozbudowę i dobudowę budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach”. Inwestycja ta pozwoli na kształcenie uczniów w bezpiecznych warunkach z pracowniami na miarę XXI wieku.

Dzięki rozbudowie i dobudowie LO im. T. Kościuszki, nastąpi poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej szkoły, która wzbogaci ofertę edukacyjną i znacznie poprawi warunki nauczania, zapewniając odpowiedni poziom kształcenia i utrzymanie zatrudnienia kadry, przeciwdziałając spodziewanemu ze względów demograficznych spadkowi ilości uczniów. Nastąpi również zwiększenie dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa budynku ZSO w Myślenicach, stanowiąca kontynuację istniejącej bryły budynku w zakresie gabarytów i będzie dopełnieniem symetrii układu geometrycznego budynku o projektowane skrzydło wschodnie, tworząc budynek w kształcie litery „C”. To jedna z największych inwestycji powiatu w obszarze edukacji. Projekt zakłada wykonanie dodatkowej klatki schodowej z windą, ułatwiającą dostęp dla osób niepełnosprawnych, 8 sal lekcyjnych oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Łączna powierzchnia całkowita wyniesie 803,74 m2, powierzchnia użytkowa 601,03 m2, natomiast kubatura 2614,87 m3. Budynek będzie wyposażony w instalację wod– kan, CO, klimatyzację w serwerowni oraz instalację fotowoltaiczną. Rozbudowa bazy edukacyjnej przyniesie korzyści w zakresie zrównoważonego rozwoju: rozwiązania techniczne pozwolą na ograniczenie emisji CO2 do atmosfery.

W nowym skrzydle budynku liceum, znajdą się między innymi pracownie chemii, informatyczne, terminalowo – językowe, pracownia EDB oraz klatka schodowa wraz z windą.

Jak komentuje dyrektor ZSO Ślósarz: - Ta inwestycja pozwoli na przeniesienie do zmodernizowanej placówki uczniów z innego budynku, zlokalizowanego po drugiej stronie bardzo ruchliwej ulicy. Ułatwiony zostanie dostęp do placówki z maksymalnym dojazdem ze wszystkich miejscowości powiatu poniżej 20 minut. Położenie naszego liceum w centrum powiatu, przyjazna obsługa komunikacyjna oraz niesłabnąca popularność jednej z największych szkół powiatu zapewni pełne wykorzystanie tej inwestycji i ułatwi dostęp do oferty edukacyjnej. Bardzo się cieszę i dziękuję Panu Staroście za spełnienie marzeń wielu uczniów i naszej kadry pedagogicznej.

Całkowita wartość inwestycji to: 4 981 197, 36zł, a wkład własny powiatu myślenickiego to: 15%. Wsparcie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to 85%.

źródło:
Starostwo Powiatowe w Myślenicach