Bogusława Stankiewicza, radnego Rady Miejskiej w Myślenicach

Bogusława Stankiewicza, radnego Rady Miejskiej w Myślenicach

- W ubiegłym miesiącu został Pan wybrany przewodniczącym komisji budżetu i finansów Rady Miejskiej. Proszę opowiedzieć Czytelnikom Gazety o sobie.

Mam 45 lat, mam szczęśliwą rodzinę – żonę Joannę oraz dwóch synów Jerzego i Wojciecha. Z wykształcenia jestem magistrem historii,

ukończyłem Akademię Pedagogiczną w Krakowie. Przez prawie 20 lat pracowałem w różnych szkołach na terenie powiatu myślenickiego jako nauczyciel historii. W ciągu tego czasu poznałem wielu ciekawych ludzi, zdobyłem cenne doświadczenie w bezpośredniej pracy z drugim człowiekiem i tytuł nauczyciela dyplomowanego. Od kilku lat pracuję jako wychowawca w myślenickiej jednostce OHP. Moją pasją jest historia, sport, wspólne wędrówki i podróże.

- Jakie ma Pan plany związane z pracą jako przewodniczący najważniejszej komisji Rady Miejskiej?

Jako przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów jestem odpowiedzialny za jej sprawne działanie i dobrą współpracę z burmistrzem Jarosławem Szlachetką. Mój poprzednik był przewodniczącym klubu KWW Macieja Ostrowskiego, a obecnie klubu „Wspólnie dla Gminy”, trudno zatem oczekiwać, żeby współpraca z burmistrzem układała się bez problemów. Jesteśmy w trudnych czasach pandemii, co niestety ma wpływ na nasz gminny budżet. Dodatkowo jesteśmy jako Gmina bardzo zadłużeni i pomimo, że nasze zadłużenie zmniejszyło się ze 150 milionów do 137 milinów, to nadal na członkach Komisji Budżetu spoczywa podejmowania trudnych i nie zawsze popularnych decyzji. Obecnie, podobnie jak wszystkie, inne gminy, korzystamy z olbrzymiego wsparcia pomocy rządu Prawa i Sprawiedliwości, dzięki któremu możemy dalej się rozwijać i rozpoczynać niezbędne inwestycje, na które wcześniej nie znaleziono środków. Jako przewodniczący Komisji będę się starał, aby współpraca pomiędzy burmistrzem jak również radnymi, także z opozycji, doprowadzała do podejmowania wspólnych działań na rzecz dobra naszej gminy, pomimo różnic. Chciałbym, aby wszyscy mieszkańcy naszej gminy odczuli „dobrą zmianę” i dzięki temu każdemu z nas żyło się lepiej.

- Jest Pan radnym z Głogoczowa, ostatnio w tej miejscowości dużo się dzieje. Proszę powiedziecie, co udało się już zrobić w tej kadencji i na co mieszkańcy mogą jeszcze liczyć w najbliższych latach?

Głogoczów jest największą pod względem terytorialnym miejscowością wiejską w gminie Myślenice. Zamieszkuje w niej ponad 3 tysiące mieszkańców, a uprawnionych do głosowania jest prawie 2300. Jednak za czasów urzędowania poprzedniego burmistrza nasza miejscowość była traktowana po macoszemu. Dzięki nowemu burmistrzowi i naszej wspólnej pracy, nasza miejscowość zaczyna się rozwijać. Uzyskanie środków i przeprowadzenie remontu w centrum Głogoczowa, na który mieszkańcy czekali latami, w dużej mierze przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa i wizerunku naszej miejscowości. Ponadto udało się wykonać oświetlenie przy drodze powiatowej nad kościołem, poszerzono parking przy Zespole Placówek Oświatowych w Głogoczowie oraz wykonano liczne, doraźne inwestycje poprawiające głównie stan dróg w naszej miejscowości m.in. na Działach, Kobylicy, Piłogrzbiecie. Gmina dofinansowała także ocieplenie budynku nowej remizy, przeznaczając na to kwotę 70 tys. złotych. Przed nami kolejne wyzwania. Przygotowujemy się do wykupu działki pod starą remizą, będącą integralną częścią Wiejskiego Domu Kultury. Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej z Głogoczowa wyrazili zgodę na sprzedaż działki gminie, w ten sposób otworzymy sobie możliwość przeprowadzenia generalnego remontu budynku w którym działa WDK. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, uczniowie naszej szkoły niebawem będą mogli zagrać za szkołą na wielofunkcyjnym boisku ze sztuczną nawierzchnią. Kolejną inwestycją, na którą burmistrz uzyskał wsparcie z rządu to budowa kanalizacji na dzielnicy Przymiarki i Lonkawa. Niezbędne są również dalsze działania i remonty dróg gminnych i ich oświetlenie. Ważnymi inwestycjami, które planujemy w przyszłości jest budowa budynku sportowego dla prężnie działającego klubu piłkarskiego „Iskra” Głogoczów, budowa przedszkola i nowego cmentarza. Jak widać tych inwestycji jest dużo, bo i zaległości sporo.

 

Witold Rozwadowski Witold Rozwadowski Autor artykułu

Prezes MARG Sp. z o.o. Redaktor naczelny. Przez wiele lat pracował w Urzędzie Miasta i Gminy w Myślenicach, Wcześniej w latach 1999-2003 pełnił funkcję redaktora naczelnego Gazety Myślenickiej. (SAMORZĄD)