Bracia Ralscy - jeśli o nich zapomnimy, to niech świat zapomni o nas

Bracia Ralscy - jeśli o nich zapomnimy, to niech świat zapomni o nas

Wielkim zainteresowaniem cieszył się wykład (22 lutego) w Muzeum Niepodległości w Myślenicach. Konspiracyjna działalność braci Eugeniusza i Stefana Ralskich, którzy działali w Zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość, to historia wciąż żywa i jak się okazuje ciągle jeszcze można coś do niej dodać lub uzupełnić.

Wykład pracownika krakowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, doktora Marcina Chorązki był przykładem spotkania „interaktywnego”, ponieważ w związku z obecnością na sali członków rodziny myślenickich bohaterów, pozwolił zweryfikować pewne przypuszczenia, jakimi podzielił się z nami Marcin Chorązki, głównie tymi dotyczącymi ziemiańskiego pochodzenia braci Ralskich.

Ten wieczór z historią w Muzeum Niepodległości był zorganizowany w ramach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który od kilkunastu lat jest obchodzony 1 marca. Bracia Ralscy byli ściśle związani z ziemią myślenicką, a konkretnie rzecz ujmując z Osieczanami. Najczęściej mówi się o Eugeniuszu i Stefanie, ale należy również pamiętać o trzecim, najstarszym z braci- Edwardzie Ralskim, pracowniku naukowym związanym z botaniką.

Edward brał udział w wojnie obronnej 1939 roku, potem trafił do sowieckiej niewoli i został zamordowany przez NKWD wiosną 1940 roku. Edward i Stefan Ralscy w czasie okupacji byli członkami krakowskiego okręgu AK i obaj prowadzili działalność konspiracyjną skierowaną przeciw III Rzeszy. Stefan Ralski ps. „Skrzyp” zorganizował w czasie wojny siatkę wywiadowczą na terenie krakowskiego Okręgu AK. Eugeniusz, ps. „Biały” oraz „Korsak” działał również w cywilnej strukturze Polskiego Państwa Podziemnego i był konspiracyjnym urzędnikiem Oddziału Rolnego Okręgowej Delegatury Rządu na Kraj w Krakowie. Konspiracyjna działalność Ralskich nie skończyła się wraz z końcem wojny. Jeszcze w połowie 1944 roku na terenach Polski, wraz z wkroczeniem Armii Czerwonej nastąpiły aresztowania i deportacje żołnierzy AK dokonywane przez NKWD i kontrwywiad wojskowy „Smiersz”. W styczniu 1945 roku generał Leopold Okulicki podjął decyzję o rozwiązaniu Armii Krajowej, na bazie struktur której powstała organizacja konspiracyjna „Niepodległość” (kryptonim „NIE”) i właśnie w jej szeregach znaleźli się Eugeniusz i Stefan Ralscy. Zdecydowanie więcej wiemy jednak o powojennej działalności braci Ralskich w Zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość (WiN). Była to największa organizacja konspiracyjna działająca w powojennej Polsce, w szeregach której mogło znaleźć się nawet ponad 20 tysięcy członków. Za prowadzenie działalności antykomunistycznej w WiN Ralscy zostali aresztowani przez Urzęd Bezpieczeństwa. Obaj bracia stanęli przed komunistycznym sądem w procesie krakowskim II Zarządu Głównego WiN w 1947 roku. Eugeniusz Ralski został skazany na karę śmierci. Wyrok śmierci został ostatecznie zamieniony na karę dożywotniego więzienia. Z kolei Stefan otrzymał wyrok wieloletniego więzienia. Eugeniusz i Stefan wyszli na wolność dopiero w połowie lat 50. XX w. w związku z tak zwaną „odwilżą październikową”. Nawet jednak po wyjściu z więzienia bracia Ralscy byli poddawani rozmaitym szykanom ze strony władz komunistycznych i obaj również aż do śmierci byli inwigilowani przez organy Służby Bezpieczeństwa.

Rafał Podmokły Rafał Podmokły Autor artykułu

Dziennikarz, meloman, biblioman, kolekcjoner, chodząca encyklopedia sportu. Podobnie jak dobrą książkę lub płytę, ceni sobie interesującą rozmowę (SPORT, KULTURA, WYWIAD, LUDZIE).