Brak współpracy. Komentarz po sesji rady powiatu

Brak współpracy. Komentarz po sesji rady powiatu

W radzie powiatu nadal brak współpracy. Taka jest konkluzja po dyskusji nad wotum zaufania dla starosty Józefa Tomala.

W czasie posiedzenia rady powiatu w dniu 28 maja koalicjanci z klubów Forum Ziemi Myślenickiej (FZM) oraz Wspólnie dla Powiatu (WdP) kierowanego przez Macieja Ostrowskiego udzielili staroście poparcia, natomiast członkowie PiS głosowali przeciw. Tym samym zarząd powiatu otrzymał wotum, trzynastoma głosami za, przy dwunastu głosach przeciw. Następnie głosowano udzielenie absolutorium dla zarządu, tu również nie było niespodzianki, za głosowało 13 radnych koalicji, a 12 radnych PiS wstrzymało się od głosu. Przed głosowaniami Józef Tomal przedstawił raport o stanie powiatu w ubiegłym roku. Jednak nie to było tematem dyskusji, a brak woli współpracy ze strony zarządzających starostwem.

Temat wywołał radny Robert Pitala, przewodniczący klubu Prawa i Sprawiedliwości, który w swoim wystąpieniu zauważył, że starosta nie chce lub nie umie współpracować z radnymi z tego klubu, ale również z innymi samorządowcami oraz z posłem z ziemi myślenickiej Władysławem Kurowskim, którego w ostatnim czasie bezpardonowo zaatakowano na oficjalnym fanpagu starostwa. Równocześnie powiedział – „gdyby była współpraca, to na pewno można byłoby więcej zrobić czy pozyskać więcej środków na inwestycje”. Co więcej, w jego opinii: - „sytuacja idzie w coraz gorszym kierunku, być może dlatego, że starosta rozpoczął już kampanię wyborczą do parlamentu”.

Odpowiedź Józefa Tomala może trochę zaskakiwać. Oświadczył, że czuje się być „na cenzurowanym” przez to, że nie należy dziś do żadnej partii, choć kiedyś zakładał w Myślenicach Platformę Obywatelską. Stwierdził ponadto, że ze starostą nikt już nie chce lub nawet boi się współpracować. Niestety nie usłyszeliśmy, żadnych faktów, które miałyby ten stan rzeczy potwierdzać. Przytoczona przez starostę jedna sytuacja, kiedy zapraszał radnego Marka Leńczowskiego (PiS) wywołała tylko uśmiech u zainteresowanego. Jak wyjaśnił radny, nie skorzystał z zaproszenia starosty tylko dlatego, że za kilkanaście minut miał jako członek komisji przetargowej otwarcie ofert. Jednocześnie oświadczył, że się nie boi i z zaproszenia na pewno kiedyś skorzysta. Natomiast Józef Tomal nie odniósł się do wypowiedzi radnej Jolanty Majki (PiS), która przypomniała, że jest jej przykro w związku z obraźliwym i kłamliwym memem z jej udziałem, umieszczonym na oficjalnym fanpagu starostwa. Radna żadnych przeprosin nie usłyszała.

Jednak tak całkiem źle nie jest, skoro radni wszystkich klubów potrafią wspólnie głosować, co pokazali także na ostatniej sesji rady powiatu. Obok koalicjantów wspierających starostę, również radni klubu PiS poparli wszystkie merytoryczne uchwały przedłożone na tej sesji przez zarząd powiatu, które dotyczyły m.in. zmian w budżecie na ten rok oraz projektów realizowanych w szkołach średnich. Zresztą podobnie było na poprzednich sesjach, co przeczy deklaracji starosty, że inni nie chcą lub boją się z nim współdziałać.

Witold Rozwadowski Witold Rozwadowski Autor artykułu

Prezes MARG Sp. z o.o. Redaktor naczelny. Przez wiele lat pracował w Urzędzie Miasta i Gminy w Myślenicach, Wcześniej w latach 1999-2003 pełnił funkcję redaktora naczelnego Gazety Myślenickiej. (SAMORZĄD)