Brakuje rodzin zastępczych

Brakuje rodzin zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach, jak wiele podobnych jednostek w kraju, mierzy się z tym, że brakuje rodzin zastępczych. Te nie powstają, a jeśli nawet to ciągle nie ma ich wystarczająco dużo. Rośnie za to i to znacząco, liczba dzieci kierowanych decyzją sądu do pieczy zastępczej.

- W bieżącym roku w pieczy zastępczej umieszczono 25 dzieci, w tym 19 na terenie powiatu. W poprzednich latach umieszczano znacznie mniej dzieci: w roku 2022 – 8, w 2021 – 13. Liczba umieszczeń dzieci w pieczy zastępczej zwiększyła się w całym kraju – informuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach.

Stąd też stała i aktualna od lat potrzeba tworzenia nowych rodzin zastępczych stała się potrzebą pilną.

„W bieżącym roku znacznie wzrosła liczba dzieci, wobec których sąd rodzinny postanowił o umieszczeniu ich w pieczy zastępczej. Dla tych dzieci poszukujemy rodzin zastępczych, które zapewnią im właściwe warunki do rozwoju, poczucie bezpieczeństwa, zaspokojenia ważnych potrzeb życiowych. Nie ulega wątpliwości, że to środowisko rodzinne jest najlepszym miejscem dla dziecka i jego harmonijnego rozwoju, dlatego zależy nam na pozyskiwaniu kandydatów do tworzenia rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka” - to fragment apelu, jaki już jakiś czas temu opublikowało w sieci PCPR w Myślenicach.

Na terenie powiatu myślenickiego funkcjonuje obecnie 15 rodzin zastępczych (w tym: 2 rodziny zastępcze zawodowe, 9 rodzin niezawodowych, 4 spokrewnione z dzieckiem). Przebywa w nich w sumie 32 dzieci. Brakuje, co warto podkreślić, pogotowia opiekuńczego, które jest szczególnym rodzajem zawodowej rodziny zastępczej. Ale nie tylko jego, bo brakuje też „zwykłych” rodzin zastępczych.

Dla porównania pod koniec ubiegłego roku rodzin zastępczych w powiecie było 12 i przebywało w nich 20 dzieci.

Widać więc, że nowych rodzin nie przybywa tak, jak przybywa dzieci czekających na miejsce w nich.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach poszukuje kandydatów do pełnienia tej funkcji (zarówno rodziny zastępczej zawodowej jak i niezawodowej).

Żeby zostać taką rodziną należy:

1. Złożyć wniosek w PCPR

2. Dostarczyć niezbędne dokumenty i zaświadczenia (m.in o stanie zdrowia, sytuacji dochodowej, niekaralności)

3. Zgodzić się na wizytę pracowników PCPR w miejscu zamieszkania

4. Odbyć badania psychologiczne

5. Wziąć udział w szkoleniu

6. Złożyć wniosek o wydanie kwalifikacji do pełnienie funkcji rodziny zastępczej

Ale niemniej ważne jest to o czym pisze PCPR we wspomnianym już apelu, a więc to, że od kandydatów wymaga się „przede wszystkim wrażliwości na potrzeby innych, wytrwałości w pracy na rzecz dzieci”. Dopiero w dalszej kolejności pojawia się gotowość współpracy z innymi osobami i instytucjami.

Szczegółowe informacje na temat kwalifikacji można znaleźć na stronie internetowej PCPR w Myślenicach (w zakładce Piecza zastępcza/Zostań Rodzicem Zastępczym).

PCPR zachęca też do nawiązania kontaktu telefonicznie lub osobiście z zespołem ds. rodzinnej pieczy zastępczej (ul. Kazimierza Wielkiego 5, tel. 12 274 98 10).

Wynagrodzenie rodzin zastępczych: jak informuje PCPR w Myślenicach, rodziny zastępcze zawodowe i niezawodowe od 1 czerwca 2023 r. otrzymują miesięcznie 1361 zł na dziecko, a rodziny spokrewnione - 899 zł.

Ponadto rodziny zawodowe dostają wynagrodzenie wynoszące niemniej niż 4100 zł brutto.

Grażyna Murzyn, zastępca dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach: W bieżącym roku, szczególnie w okresie od kwietnia do sierpnia, odnotowaliśmy dużą liczbę dzieci, wobec których Sąd orzekł pilną potrzebę odebrania ich z domu rodzinnego i umieszczenia w pieczy zastępczej. Najkorzystniejszą dla nich formą pieczy jest rodzina zastępcza, bo zapewnia im poczucie bezpieczeństwa i zaspokojenie ważnych potrzeb życiowych. Mimo, że dzieci często mają licznych krewnych, rzadko któryś z nich decyduje się na stworzenie dla nich rodziny zastępczej. Obserwuję, że w porównaniu do lat poprzednich powstaje znacznie mniej rodzin zastępczych spokrewnionych bądź spowinowaconych z dzieckiem. Z tego powodu dzieci te trafiają do rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych, czyli pod opiekę osób dla siebie obcych. Również tych rodzin nie mamy w wystarczającej ilości. Bycie rodzicem zastępczym to wymagająca praca. Trzeba pogodzić opiekę nad dzieckiem i współpracę z jego rodzicami, która często do łatwych nie należy. Do tego dochodzą wymagania stawiane rodzinom przez PCPR i Sąd oraz duża presja społeczna. Od rodziców zastępczych często wymaga się by byli „Super Bohaterami” i radzili sobie doskonale ze wszystkimi zadaniami. Tymczasem ich, tak jak innych ludzi, dopadają różne kryzysy, które czasem kończą się też rezygnacją z opieki nad powierzonymi dziećmi.