Budowa sali gimnastycznej przy ZPO w Drogini - podpisano akt erekcyjny

Edukacja 28 czerwca 2022 Wydanie 24/2022
Budowa sali gimnastycznej przy ZPO w Drogini - podpisano akt erekcyjny

Inwestycja budowy sali gimnastycznej przy ZPO w Drogini obejmuje swym zakresem budowę sali gimnastycznej wraz z niezbędną infrastrukturą komunikacyjną (miejsca postojowe, czy wewnętrzna komunikacja pieszo-jezdna), a także infrastrukturą techniczną (instalacje wewnętrzne), budowę stalowych schodów zewnętrznych, rozbudowę utwardzenia terenu: ciągów pieszych z placami wokół projektowanego budynku oraz przebudowę ogrodzenia terenu.

W piątek, 24 czerwca burmistrz Jarosław Szlachetka wraz z posłem na Sejm Władysławem Kurowskim, zespołem nadzorczym z Urzędu Miasta i Gminy oraz przedstawicielami ZPO w Drogini podpisali akt erekcyjny na budowę sali. Swoje podpisy w „kapsule czasu” złożyli również uczniowie tutejszej szkoły.

W ramach inwestycji powstanie również plac zabaw i siłownia plenerowa wraz z utwardzeniem terenu. Zakres przedsięwzięcia obejmuje ponadto budowę obiektów małej architektury oraz bezpiecznego podłoża placu zabaw. Wykonawcą robót wyłonionym w postępowaniu przetargowym jest Przedsiębiorstwo Budowlane „Sikora” Wojciech Sikora z Nowego Targu. Zgodnie z zapisami umowy wartość zamówienia wynosi 4 943 893,22 zł, a termin realizacji upłynie 20 grudnia 2022 roku.

Gmina Myślenice pozyskała dofinansowanie na budowę sali gimnastycznej z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

GSI