Budżet Obywatelski Mieszkańcy zgłosili 40 projektów!

Gmina 7 czerwca 2022 Wydanie 21/2022
Budżet Obywatelski
Mieszkańcy zgłosili 40 projektów!

40 projektów zgłosili mieszkańcy gminy Myślenice w ramach V edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Myślenice. Teraz, zgłoszone zadania zostaną zweryfikowane pod względem formalnym i merytorycznym przez miejskich urzędników, a we wrześniu odbędzie się głosowanie mieszkańców, którzy zdecydują o wyborze projektów do realizacji w 2023 roku.

Większość ze zgłoszonych projektów to zadania okręgowe i sołeckie, 5 zadań dotyczy obszaru miejskiego – o ich wyborze zdecydują wszyscy mieszkańcy gminy (projekty ogólnomiejskie).

- Dziękuję wszystkim autorom projektów, którzy zdecydowali się na zgłoszenie swojego zadania w Budżecie Obywatelskim. To ponad 1 milion złotych w miejskim budżecie na realizację bezpośrednich pomysłów mieszkańców. W najbliższych tygodniach zaproponowane zadania zostaną poddane ocenie formalnej i merytorycznej przez zespół urzędników z poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta i Gminy Myślenice. Będziemy sprawdzać ich poprawność formalną, a następnie analizować pomysły mieszkańców i mieszkanek pod kątem m.in. własności terenu, czy możliwości wykonania zaproponowanych zadań w ciągu jednego roku i poprawności szacowanego kosztorysu - mówi burmistrz Jarosław Szlachetka.

Najbardziej aktywni w składaniu zadań byli mieszkańcy Głogoczowa, którzy zgłosili pięć projektów. Po trzy projekty rywalizować będą w Krzyszkowicach, Polance i Trzemeśni, dwa zadania zgłoszono w myślenickim okręgu nr 2, Borzęcie, Bysinie, Drogini, Łękach, Zasani i Zawadzie. W myślenickim okręgu nr 1 oraz pozostałych miejscowościach wiejskich zgłoszono tylko jeden projekt, przez co w przypadku pozytywnej weryfikacji, aby został zrealizowany musi otrzymać poparcie na poziomie minimum 15% uprawnionych do głosowania. Żadnego zadania nie zgłosili mieszkańcy Chełmu.

Już w najbliższych dniach rozpocznie się proces analizy i oceny zgłoszonych projektów. Efektem tej pracy będzie lista projektów, które jesienią zostaną poddane pod głosowanie. Ostateczna lista projektów poddanych pod głosowanie zostanie opublikowana do 2 września. Po opublikowaniu listy autorzy i autorki będą mieli zgodnie z regulaminem możliwość na ewentualne złożenie formalnego odwołania od oceny. Kryteria stosowane do oceny projektów określone są w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego. Podczas weryfikacji możliwe będzie również wezwanie autorów zadań do uzupełnień lub ewentualnych zmian w treści zadania tak, aby mogło zostać zrealizowane w przyszłym roku budżetowym.

Zaznaczamy, że obowiązkiem autorów składających zadania jest dostarczenie oryginału listy poparcia do Wydziału Promocji Współpracy Sportu i Kultury UMiG Myślenice.

Głosowanie na projekty rozpocznie się 15 września i potrwa do 23 września br. Tak jak w latach poprzednich mieszkańcy będą mogli oddać jeden głos na zadanie okręgowe/sołeckie oraz jeden głos na zadanie ogólnomiejskie.