Budżet Obywatelski – zgłaszanie projektów w drugiej połowie maja!

Gmina 13 kwietnia 2021 Wydanie 14/2021
Budżet Obywatelski – zgłaszanie projektów w drugiej połowie maja!

Budżet Obywatelski w gminie Myślenice wraca po rocznej przerwie – mieszkańcy swoje projekty będą mogli złożyć za pomocą elektronicznej platformy na stronie www.bo.myslenice.pl, a możliwość zgłaszania zadań ruszy 14 maja bieżącego roku. Łącznie na pomysły mieszkańców Gmina Myślenice przeznaczy w 2022 roku ponad milion złotych!

Całkowita kwota przeznaczona na zadania okręgowe i sołeckie wyniesie 876 200 zł, a środki na Budżet Obywatelski zasili dodatkowe 200 tys. zł, których przeznaczeniem będzie realizacja projektów ogólnomiejskich.

- Budżet Obywatelski to najlepsze narzędzie dla mieszkańców, które pozwala każdemu, kto ukończył 16 lat, mieć realny wpływ na zmianę swojego najbliższego otoczenia i zagospodarowanie środków z miejskiego budżetu. Projekty można zgłaszać od 14 do 27 maja, a te które pozytywnie przejdą ocenę formalną i merytoryczną przeprowadzoną przez wydziały merytoryczne Urzędu Miasta i Gminy Myślenice w czasie od czerwca do sierpnia, zostaną następnie poddane głosowaniu. Następnie zwycięskie zadania, które w głosowaniu zyskają największe poparcie zostaną skierowane do realizacji w przyszłym roku budżetowym. Zachęcam do zgłaszania zadań i kreatywnego wsparcia swojej najbliższej okolicy – mówi burmistrz Jarosław Szlachetka.

Szczegóły dotyczące czwartej edycji Budżetu Obywatelskiego można znaleźć na internetowej platformie pod adresem www.bo.myslenice.pl. Ustalony już został dokładny harmonogram, w którym kluczowymi dla mieszkańców są terminy od 14 do 27 maja 2021 r. na składanie projektów, a także od 16 do 24 września 2021 r. kiedy to odbędzie się głosowanie

Harmonogram:

Kampania informacyjno-edukacyjna od 24.03.2021

Zgłaszanie propozycji zadań do budżetu obywatelskiego od 14.05.2021 do 27.05.2021

Weryfikacja zadań (projektów) od 01.06.2021 do 31.08.2021

Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie do 03.09.2021

Głosowanie od 16.09.2021 do 24.09.2021

Oficjalne ogłoszenie wyników do 30.09.2021