Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka

Do wyborów prezydenckich zostało ponad 2 tygodnie, czy Gmina Myślenice zdąży się przygotować?

Wybory 28 czerwca są dla nas na pewno dużym wyzwaniem. Podejmujemy wszystkie czynności, do których jesteśmy zobowiązani, żeby te wybory przygotować i sprawnie przeprowadzić. To, czy nam się to uda, w dużej mierze zależy od współpracy z komitetami wyborczymi i osobami, które zostaną przez nie zgłoszone do komisji wyborczych. Zaplanowane na 10 maja wybory zostały zbojkotowane przez większość komitetów, oprócz PiS. Mam nadzieję, że komitety zgłoszą członków, aby komisje mogły być obsadzone choć w minimalnej ilości. Osoby, które będą chciały zagłosować korespondencyjnie lub zamierzają złożyć wniosek o wpisanie do rejestru proszę, aby nie pozostawiały tego na ostatnią chwilę i zgłosiły to do naszego Urzędu. Pozwoli nam to odpowiednio zabezpieczyć ich prawo wyborcze i udział w głosowaniu

 Czy wybory będą bezpieczne?

Resort zdrowia przygotował projekt rozporządzenia, w którym dokładnie opisano, w jaki sposób lokale wyborcze mają być zabezpieczone przed koronawirusem. Członkowie komisji mają pracować w maseczkach i rękawiczkach, a lokale będą regularnie wietrzone i dezynfekowane. Każda osoba, która posiada czynne prawo wyborcze może skorzystać również z głosowania korespondencyjnego. To zasadnicze różnice od wyborów, które miały miejsce do tej pory. Uważam, że na przyszłość powinniśmy zmierzać w kierunku wyborów korespondencyjnych, które są formułą najbardziej powszechną, a w takim czasie jak teraz najbardziej bezpieczną. Ta formuła sprawdza się w kilku krajach w Europie i w świecie.

Czy Pana Burmistrza zdaniem dobrze, że wybory prezydenckie odbywają się w tym roku? Dlaczego?

Wybory muszą odbyć się jak najszybciej z kilku powodów. Podstawowa sprawa to zapisy Konstytucji i określony jasno czas trwania kadencji. Przypomnę, że obecna kadencja prezydencka kończy się 6 sierpnia 2020 roku. Nie wyobrażam sobie, że ktoś teraz będzie przeszkadzał w przeprowadzeniu wyborów, które odbędą się w ostatnim możliwym konstytucyjnie terminie.

Nie bez znaczenia jest także sytuacja związana z stanem epidemii. Wybór prezydenta na nową kadencję w najbliższych tygodniach gwarantuje, że Polska i Polacy poradzą sobie z skutkami pandemii COVID-19 . Mam tu na myśli szczególnie skutki gospodarcze, ochronę polskich przedsiębiorstw i tym samym ochronę miejsc pracy oraz kontynuacje strategicznych inwestycji dla naszego kraju. Oczywiście warunek jest jeden, że wybory wygra kandydat, który pokazał przez ostatnie 5 lat jak należy dbać o polskie rodziny, seniorów, polskie interesy za granicą i bezpieczeństwo swoich rodaków, a w ostatnim czasie potwierdził, że tylko współpraca z rządem jest gwarantem tego, że w tym trudnym czasie damy radę.

Maria Gaczyńska Maria Gaczyńska Autor artykułu

Dziennikarka, interesuje się głównie sprawami społeczno-politycznymi miasta i regionu