Burmistrz z absolutorium

Burmistrz z absolutorium

Z punktu widzenia samorządu sesja w dniu 27 czerwca była drugą najważniejszą w roku, po tzw. sesji budżetowej, w czasie której uchwala się roczny plan finansowy oraz wieloletni plan zadań inwestycyjnych. W poniedziałek radni dyskutowali nad „Raportem o stanie Gminy”, po przedstawieniu go przez burmistrza. Następnie debatowali nad podjęciem uchwały w sprawie „wotum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice”. Za udzieleniem wotum zaufania dla burmistrza głosowało 14 radnych, 1 był przeciw, a 6 wstrzymało się od głosu.

Po podjęciu tej uchwały radni zajęli się rozpatrzeniem i podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Myślenice za rok 2021 oraz rozpatrzeniem i podjęciem uchwały w sprawie „udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślenice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok”. Za przyjęciem sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy głosowało 15 radnych, a 6 wstrzymało się od głosu. Za udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślenice z tytułu wykonania budżetu za rok 2021 głosowało 15 radnych, 1 radny był przeciw, a 5 wstrzymało się od głosu. - Liczby nie kłamią, daliśmy radę kolejny raz i to mimo problemów związanych z pandemią - powiedział po głosowaniu burmistrz Jarosław Szlachetka, równocześnie podziękował radnym, którzy głosowali za udzieleniem mu absolutorium.

Na sesji radni podjęli również szereg innych uchwał m.in. w sprawie „wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Myślenice uczestniczącego w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu”, ale o tym poinformujemy szczegółowo za tydzień.

 

Witold Rozwadowski Witold Rozwadowski Autor artykułu

Prezes MARG Sp. z o.o. Redaktor naczelny. Przez wiele lat pracował w Urzędzie Miasta i Gminy w Myślenicach, Wcześniej w latach 1999-2003 pełnił funkcję redaktora naczelnego Gazety Myślenickiej. (SAMORZĄD)