Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice Jarosława Szlachetki

Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice Jarosława Szlachetki

W dniach od 8 do 10 września w Karpaczu odbyło się XXX Forum Ekonomiczne, na którym miał Pan przyjemność gościć. Jaka była tematyka tegorocznego spotkania i z jakim nastawieniem Pan tam pojechał?

Forum ekonomiczne to miejsce, w którym po prostu koniecznie trzeba być. Odbywa się tam  bardzo wiele paneli tematycznych, podczas których poruszane są najważniejsze tematy w naszym kraju. To forum wymiany myśli i poglądów. Hasłem tegorocznego forum było „Europa po pandemii: Solidarność, Wolność, Wspólnota”.

Omawiane były wdrożone w naszym kraju i regionie narzędzia wsparcia dla obywateli, firm oraz pracowników. Jako region jesteśmy przykładem szybkiego i skutecznego wdrażania dobrych rozwiązań antykryzysowych. Dla mnie osobiście tematem, który był najważniejszym to infrastruktura oraz sprawa Igrzysk Europejskich. Forum było znakomitym miejscem do przeprowadzenia wielu rozmów w tych sprawach. Cieszę się, że mogłem w trakcie forum spotkać wielu przyjaciół w tym Daniela Obajtka Prezesa PKN Orlen, który otrzymał w tym roku tytuł Człowiek Roku Forum Ekonomicznego. Jestem dumny, że mogłem w przeszłości pracować wraz z nim w samorządzie gminnym. Nasz region na Forum reprezentowałem wraz z naszym niezawodnym Radnym Sejmiku Wojewódzkiego Robertem Bylicą, który jest znakomitym ambasadorem spraw Ziemi Myślenickiej na forum wojewódzkim i nie tylko.

Drugiego dnia Konferencji wziął Pan udział w panelu tematycznym pn. „Kolej szansą na rozwój infrastruktury w województwie małopolskim”. Realizacja połączenia kolejowego z Myślenic do Krakowa jest dla Pana priorytetowa, dlaczego ta inwestycja jest tak ważna dla naszego regionu?

Kwestie sprawnie zorganizowanego transportu zbiorowego są sprawą absolutnie priorytetową i kluczową dla rozwoju naszych małych Ojczyzn. W takim miejscu jak Myślenice, które od zawsze są częścią Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego widzimy na co dzień, jak brak sprawnie zorganizowanego transportu zbiorowego negatywnie wpływa na jakość życia mieszkańców. Z braku innej alternatywy transportowej do „busów” mieszkańcy wybierają dzisiaj, jadąc do Krakowa, swoje samochody, przez co codziennie muszą zmagać się z wieloma niedogodnościami na drodze. Nie muszę chyba mówić, jak bardzo wpływa to na jakość życia mieszkańców – ile codziennie czasu marnowane jest przez wielu z nich w samochodach. Kolejny element to niska emisja. Codzienne korki przy południowych wjazdach do stolicy województwa generują niestety olbrzymie zanieczyszczenie powietrza. Jedyną szansą na odmianę tego stanu rzeczy jest dzisiaj właśnie kolej. Budowa nowego połączenia między Krakowem a Myślenicami musi zostać zrealizowana. Jest to szansa nie tylko dla gminy Myślenice i wszystkich gmin na trasie pociągu, ale także dla Krakowa i całego Województwa Małopolskiego. Obecnie Myślenice są wykluczone, jeżeli chodzi o transport kolejowy. Szybka Kolej Aglomeracyjna obok istniejących dróg stanowiłaby swoisty „ruszt komunikacyjny”, którego dzisiaj brakuje między Myślenicami a Krakowem. Kolej to dla nas także szansa na rozwój. Możliwość poszukiwania nowej atrakcyjnej pracy w nowych miejscach, ale także na dojazd pracowników do naszych stref gospodarczych, którzy w końcu będą mogli dostać się do Myślenic szybko i bezproblemowo. Kolej to ułatwienie dla uczniów i studentów, którzy dzisiaj przez problem z dostaniem się do Krakowa często muszą decydować się na wynajmowanie mieszkań i ponoszenie dodatkowych kosztów życia w Krakowie. Kolej to dla nas olbrzymia szansa na jeszcze większe rozruszanie turystyki i rekreacji. Proszę sobie pomyśleć, iż Myślenickie Zarabie, miejsce GDZIE ZACZYNAJĄ SIĘ GÓRY dzięki kolei będzie oddalone od Centrum Krakowa tylko 35-45 minut jazdy pociągiem. Jakie rodzi to możliwości weekendowego wypoczynku dla tysięcy Krakowian. Jakie rodzi to możliwości rozwoju przedsiębiorczości w tej właśnie branży. Nie bez przyczyny nazywamy ten projekt ZŁOTYM POCIĄGIEM.

Projekt tzw. Złotego pociągu z Krakowa do Myślenic nie jest łatwym zadaniem do zrealizowania, co pokazuje jego stuletnia historia. Na jakim etapie jest obecnie realizacja projektu kolei?

Województwo Małopolskie w sierpniu złożyło wniosek w ramach uzupełniania lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej „Kolej+”. Istnieje możliwość sfinansowania naszego projektu właśnie z tego programu. Nie jest to jednak jedyna opcja. Województwo zgłosiło również nasz projekt do realizacji w Krajowym Programie Odbudowy, który finansowany będzie z funduszy unijnych. Do rządu i PKP PLK S.A. należał będzie wybór, z którego z tych programów inwestycja będzie realizowana. Istnieje również możliwość, że z programu „Kolej+” sfinansujemy projekt budowlany i wykupy terenu, a całą inwestycję przeprowadzimy już ze środków europejskich w ramach nowego okresu programowania 2021-2027. Myślę, że każda okazja do mówienia o naszym „Złotym pociągu” jest dobra i potrzebna. Fakt, że nasz projekt mocno wybrzmiewa w takim miejscu jak Forum Ekonomiczne, świadczy o jego znaczeniu nie tylko dla Myślenic i Krakowa, ale dla całego naszego regionu.

Rozmawiała Maria Gaczyńska