Calvaria Mystica

Calvaria Mystica

Autor: Artur Brocki. „Calvaria Mystica” opowiada o sacrum kalwaryjskiej góry, w którym uczestniczą modlący się tutaj pątnicy. Wystawa jest kompozycją nocnych ujęć kaplic Drogi Krzyżowej, widzianych z zupełnie nowej perspektywy. Wystawę  można oglądać do połowy września w baszcie Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej.