Centrum Zdrowia Psychicznego rozwija się dla pacjentów

Centrum Zdrowia Psychicznego rozwija się dla pacjentów
Fot. fot. Natalia Raba

W czwartek, 2 czerwca uroczyście otworzono nowe skrzydło w siedzibie Centrum Zdrowia Psychicznego Małopolska Południe w Myślenicach. Nowy obiekt poświęcił ks. kanonik Zdzisław Balon, proboszcz myślenickiego sanktuarium. Uroczystego przecięcia wstęgi – symbolicznego oddania do użytkowania nowego skrzydła Centrum dokonali Anna Depukat - Kierownik Biura ds. Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Publicznego, radni sejmiku Stanisław Bisztyga i Robert Bylica, Katarzyna Kosik-Gajewska – Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Michał Tochowicz - Dyrektor Szpitala Babińskiego w Krakowie oraz Kierownik Centrum Zdrowia Psychicznego w Myślenicach Tomasz Rewer.

W ramach przeprowadzonej inwestycji, Centrum zyskało nowoczesną rejestrację wraz z sekretariatem, dwa gabinety na potrzeby Punktu Zgłoszeniowo-Koordynacyjnego oraz pięć gabinetów psychologiczno-psychoterapeutycznych. Oba skrzydła Centrum zostały ze sobą połączone korytarzem z przestronną poczekalnią, która stała się również miejscem do prezentacji prac pacjentów Oddziału Dziennego.

Otwarcie nowego skrzydła stało się okazją, by podsumować blisko 5-letnią działalności Szpitala Klinicznego im dr Józefa Babińskiego w Krakowie w miejscowościach Myślenice, Skawina i Świątniki oraz tych, które znajdują się w powiecie myślenickim. Na spotkanie zaproszeni zostali przedstawiciele władz Małopolski, Powiatu Myślenickiego i wchodzących w jego skład gmin i miast oraz jego stolicy Myślenic oraz służb między innymi pomocy społecznej, z którymi współpracuje myślenicki ośrodek. Przybyłym gościom zaprezentowane zostały kolejne etapy rozwoju Centrum.

Działalność Szpitala Babińskiego na ziemi myślenickiej rozpoczęła się 2017 r. wraz z uruchomieniem psychiatrycznej opieki domowej nad osobami, które takich świadczeń potrzebowały. Specjaliści z Zespołu Leczenia Środowiskowego (lekarze, psycholodzy i pielęgniarki) odwiedzali w domach najczęściej te osoby, które wcześnie były hospitalizowane w Oddziale Psychiatrycznym Małopolska Południe Szpitala Babińśkiego w Krakowie. Kolejnym krokiem było otwarcie, w listopadzie tegoż roku Poradni Zdrowia Psychicznego i Dziennego Oddziału Psychiatrycznego. Następnie w listopadzie rozpoczęło się budowanie tak zwanej opieki koordynowanej. W zależności od swoich potrzeb pacjent w zakresie zdrowia psychicznego może korzystać z odpowiedniej dla jego stanu zdrowia i wskazanej formy leczenia - czy to w opiece ambulatoryjnej (w Poradni Zdrowia Psychicznego) czy też domowej (w zespole leczenia środowiskowego). Otwarcie oddziału dziennego poradni i zespołu leczenia środowiskowego znacząco poprawiło dostępność do świadczeń, były one po prostu bliżej domu pacjenta. W ten sposób Szpital Babińskiego otworzył w Myślenicach Centrum Zdrowia Psychicznego, które od tego czasu rozwija się wprowadzając nowe formy działalności. Zmiany te widać szczególnie wyraźnie od września 2020 roku, kiedy to Centrum dzięki przystąpieniu do tzw. pilotażu reformy opieki psychiatrycznej w Polsce, a więc programu mającego testować nowe rozwiązania w organizacji, funkcjonowaniu i finasowaniu psychiatrii. Program znacząco poprawił dostępność świadczeń. W szczególności dotyczy to dostępności i znaczącego skrócenia na konsultację. Uruchomienie punktów zgłoszeniowo-koordynacyjnych umożliwia zgłoszenie nie tylko osobiste ale poprzez osoby bliskie, a pierwsza konsultacja następuje w stosunkowo krótkim czasie. (72 godziny od zgłoszenia).

Centrum zatrudnia także tzw. asystentów zdrowienia – osoby które same doświadczyły kryzysu psychicznego i po odpowiednim kursie wchodząc w skład zespołu wspierają chorych w ich drodze do zdrowienia. Asystenci zdrowienia prowadzą także kluby pacjenta w których osoby po kryzysach psychicznych odnajdują wsparcie i wymieniają się doświadczeniami.

Na pomoc i wsparcie liczyć mogą osoby dorosłe, które cierpią na zaburzenia psychiczne i mieszkające na terenie, którym się Centrum opiekuje. Przy przyjęciu w punktach zgłoszeniowo-koordynacyjnych nie są potrzebne żadne skierowania. Punkt zgłoszeniowo-koordynacyjny w Myślenicach otwarty jest w dni robocze od godz. 8.00 do godz. 18.00

 

Marta Duszyk Marta Duszyk Autor artykułu

Absolwentka teatrologii na UJ, wielka miłośniczka książek, lubi spokój, koty i psy; z uwagą obserwuje otaczającą ją rzeczywistość i ludzi. Sekretarz Redakcji Gazety Myślenickiej od grudnia 2019.