Chodźże! Zmień pieskie życie na dobre!

Chodźże! Zmień pieskie życie na dobre!

Radio Kraków realizuje cykl audycji na temat zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz zapobiegania ich bezdomności poprzez realizację przyjmowanych w drodze uchwały programów opieki nad zwierzętami w poszczególnych gminach. W piątek gościem na antenie radia był burmistrz Miasta i Gminy Myślenice, Jarosław Szlachetka, który opowiedział o działaniach służących czworonogom podejmowanych przez Gminę Myślenice.

Od 2012 roku gminy mają obowiązek wdrażania odpowiednich kroków, by zapewnić opiekę bezdomnym zwierzętom, ale również zapobiegać szerzeniu się problemowi bezdomności. W tym celu co roku w poszczególnych gminach przyjmowane są programy opieki nad zwierzętami. Podczas audycji realizowanych przez Radio Kraków szczegółowo omawiane są kwestie opieki nad zwierzętami przydomowymi i bezdomnymi, stanowiące niemałe wyzwanie dla mieszkańców, ale również zarządców gmin.

Podczas piątkowej audycji, nadawanej ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Myślenicach, zaproszeni goście opowiedzieli o krokach podejmowanych w gminie Myślenice na rzecz potrzebujących czworonogów. W programie wystąpili prezeska Stowarzyszenia Przytul Sierściucha, Dominika Bałuk Cienkosz, nauczycielka i wolontariuszka Stowarzyszenia Przytul Sierściucha, Katarzyna Haberna, koordynatorka Szkolnego Koła Wolontariatu, Ola Frosztęga, wolontariusze ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Myślenicach, burmistrz Myślenic, Jarosław Szlachetka oraz wicemarszałek województwa mał