„Cieszę się, że mi zaufano”

„Cieszę się, że mi zaufano”
Marzena Pietrzak przez rok sprawowała funkcję dyrektorki ZPO w Głogoczowie. Nominację otrzymała wówczas na zasadzie powierzenia stanowiska. Teraz, dzięki wygranemu konkursowi, wciąż będzie zarządzać placówką.

Z Marzeną Pietrzak, dyrektorką Zespołu Placówek Oświatowych w Głogoczowie o reakcji na kolejną nominację na funkcję dyrektora, planach na nową kadencję i obawach rozmawia Anna Ostafin.

- Jak podsumowałaby Pani poprzednią kadencję?

Ostatni rok pracy na stanowisku dyrektora to stopniowa zmiana wizerunku placówki. Wyrażała się ona w działaniach, które przyczyniły się do

polepszenia i unowocześnienia pracy Zespołu Placówek Oświatowych. Udało nam się całkowicie wyposażyć jedną salę lekcyjną,

a dwie inne doposażyć w ławki, krzesła i meble. Poza tym, powstała sala do zajęć rewalidacji, która wyposażona została w komputer ze specjalistycznym oprogramowaniem oraz odpowiednie pomoce dydaktyczne.

- Jak zareagowała Pani na kolejną nominację?

Bardzo się cieszę, że zaufano mi i powierzono po raz kolejny stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Głogoczowie, i że będę mogła kontynuować rozpoczęte już działania.

- Jakie ma Pani plany na nową kadencję?

Chcę kontynuować rozpoczęte działania, które okazały się trafione. Na chwilę obecną priorytetem jest zagwarantowanie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki. Chciałbym również w dużej mierze skupić się na zapewnieniu im odpowiedniego poziomu nauczania i dobrego przygotowania do kolejnych etapów kształcenia. Chcę, by placówka była ukierunkowana na potrzeby ucznia i jego środowiska. W dalszym ciągu będę dbała o rozwój baz dydaktycznej, materialnej i technicznej. Chciałabym przeprowadzić remont korytarzy oraz kilku sal lekcyjnych wraz z wymianą ich wyposażenia, jak również zająć się niezbędnymi remontami budowlanymi.

- Pani największe obawy to...

Największe obawy związane są z pandemią COVID - 19 i perspektywą pojawienia się zakażenia na terenie placówki. Myślę, że zarówno uczniowie i ich rodzice, jak i nauczyciele nie chcieliby powrotu nauki w formie pracy zdalnej, w związku z czym staramy się zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osobom przebywającym na terenie Zespołu.

- Jakie cechy Pani zdaniem są ważne w zarządzaniu placówką oświatową?

Osoba zarządzająca placówką oświatową powinna być przede wszystkim konsekwentna w swoich działaniach, stanowcza, sprawiedliwa, komunikatywna, zdyscyplinowana oraz posiadać zdolności organizacyjne i umiejętność szybkiego podejmowania decyzji.

Anna Ostafin Anna Ostafin Autor artykułu

dziennikarka z pasją, ciekawa świata i ludzi, doświadczenie zdobywała w rozgłośni radiowej, portalach internetowych i wydawnictwach prasowych, absolwentka filologii polskiej (specjalność medialna).