Co dalej z rewitalizacją Rynku?

Co dalej z rewitalizacją Rynku?
Większa część ul. Piotra Skargi została wyłożona nową nawierzchnią, a budowlańcy zapowiadają, że na święta Bożego Narodzenia do kościoła od strony Rynku dojdziemy nowym traktem Fot. Piotr Jagniewski

Czy podczas Świąt Bożego Narodzenia do kościoła dojdziemy nowym traktem? Czy rewitalizacja Rynku będzie kontynuowana, a prowadzone prace nie będą kolidować z uroczystościami związanymi z 50-leciem koronacji obrazu Matki Bożej Myślenickiej? - to pytania jakie w ostatnim czasie zadają nam mieszkańcy

Rewitalizacja centrum Myślenic wraz z otoczeniem, to projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Na przebudowę i wymianę m.in. instalacji wodno-kanalizacyjnych, płyty Rynku, nawierzchni przyległych do niego ulic oraz budowę Muzeum Niepodległości, gmina Myślenice otrzymała dofinansowanie w wysokości 24,9 mln zł, a pozostałe 8,3 mln zł postanowiła dołożyć z własnych środków.

Pierwsza część projektu obejmowała budowę muzeum, które otwarto 10 listopada oraz przebudowę traktów pieszych wokół kościoła wraz z ulicami Piotra Skargi i Królowej Jadwigi. Mimo, że termin zakończenia prac przewidziano na marzec 2019 roku, budowlańcy zapewniają, że podczas Świąt Bożego Narodzenia, wierni nie będą brodzić w błocie, a do kościoła pójdą ukończoną ulicą Piotra Skargi.

- Jeżeli tylko pozwolą na to warunki, to na święta Bożego Narodzenia mieszkańcy dojdą do kościoła nowym traktem, omijając błoto jakie powstanie przez prowadzone przez nas prace ziemne. Do tej pory na tym odcinku wykonaliśmy prace wodno-kanalizacyjne, podbudowę, obrzeża oraz nawierzchnię z porfiru - mówi kierownik budowy Rafał Plewa z firmy Instbud.

W większości alejek otaczających świątynię robotnicy zerwali nierówny kamień tzw. „otoczak”, który sukcesywnie zastępowany jest nową, płaską i antypoślizgową posadzką z porfiru, z elementami granitu strzegomskiego. Takimi kamieniami wyłożona jest m.in. ul. Floriańska i Grodzka w Krakowie. Konserwator zabytków nakazał jednak odtworzyć i pozostawić fragmenty posadzki z „otoczaka” po bokach alejek wokół kościoła. W ramach tego etapu prac wykonana zostanie także iluminacja świetlna kościoła.

Co dalej z rewitalizacją?

Rewitalizacja centrum to jedno z zadań rozpoczętych przez burmistrza poprzedniej kadencji, a jego kontynuacja pozostaje w gestii nowego gospodarza. We wrześniu Maciej Ostrowski podpisał z wykonawcą umowę na wykonanie pierwszego etapu rewitalizacji Rynku obejmującego wymianę bruku wokół kościoła, na ul. Królowej Jadwigi i Piotra Skargi oraz sieci wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej wraz z oświetleniem. Zapowiadał również ogłoszenie przetargu na drugą część prac obejmujących m.in. remont płyty Rynku oraz ulic Kościuszki, Klakurki i Kilińskiego.

Gdyby gmina rozpoczęła procedurę przetargową przed wyborami samorządowymi, które odbyły się 21 października, to wykonawcę tych prac wyłaniałby nowy gospodarz, ponieważ Maciej Ostrowski nie kandydował na to stanowisko. Ostatecznie gmina nie ogłosiła przetargu, pozostawiając to nowemu burmistrzowi. Został nim Jarosław Szlachetka, który w powyborczej rozmowie z nami zapowiadał weryfikację projektów rozpoczętych przez swojego poprzednika, zapewniając przy tym, że rewitalizacja Rynku znajduje się na liście zadań do dokończenia. Dzisiaj zapowiada, że przetarg zostanie ogłoszony na początku nowego roku.

- Ze względu na kwotę zamówienia przetarg trzeba ogłosić w procedurze unijnej, co niestety wiąże się ze zdecydowanie wydłużonym czasem postępowania. Na problemy z wyłonieniem wykonawcy może wpłynąć wiele czynników; przede wszystkim ogólna sytuacja na rynku budowlanym i rynku pracy. Liczymy jednak na to, że znajdziemy solidnego i odpowiedzialnego wykonawcę, który zrealizuje zadania w wyznaczonym w terminie - mówi.

Wspomniany termin coraz częściej niepokoi mieszkańców i osoby zaangażowane w organizację obchodów związanych z 50-leciem koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Myślenickiej, którego główne uroczystości zaplanowane są na sobotę 24 sierpnia 2019 roku. O skali tego wydarzenia może świadczyć rok 1969, kiedy ks. kardynał Karol Wojtyła dokonał aktu koronacji - plac wokół kościoła Narodzenia NMP, ul. Piotra Skargi i Plac Kilińskiego pękały w szwach. Tylko podczas tej uroczystości rozdano 10 tys. komunikantów, natomiast zapiski w księgach parafialnych mówią o kilkudziesięciu tysiącach wiernych, którzy wzięli udział w tym wydarzeniu.

- Nasze wstępne plany obejmują przeprowadzenie głównych uroczystości na płycie Rynku. Jesteśmy na etapie planowania ich przebiegu. Do udziału w niej chcielibyśmy zaprosić wiernych nie tylko z sąsiednich parafii. Trudno na ten moment oszacować ich liczbę. Obecnie trwa peregrynacja kopii Obrazu Matki Bożej Myślenickiej, a - mówi ks. proboszcz Zdzisław Balon.

- Nie ma możliwości wykonania całości inwestycji przed zaplanowanymi uroczystościami, dlatego rozważamy opcję rozłożenia inwestycji na dwa najbliższe lata rozpoczynając prace po uroczystościach, a największe ich natężenie planując w roku 2020. Zważywszy na fakt, że zadanie dofinansowywane jest ze środków europejskich (RPO), to rozwiązanie wymaga jednak uzgodnień z instytucją zarządzającą, czyli Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego - wyjaśnia burmistrz Jarosław Szlachetka.

Rewitalizacja płyty Rynku dotyczyć będzie przede wszystkim wymiany nawierzchni, sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji opadowej. Nowa płyta jak i otaczające ją uliczki wraz z traktami pieszymi wykonane zostaną podobnie jak alejki wokół kościoła z porfiru i granitu strzegomskiego. Zgodnie z projektem przez środek Rynku przebiegać będzie szpaler drzew, a w okolicy „Tereski” powstanie nowa fontanna posadzkowa, która będzie mogła być używana jako wodny plac zabaw dla dzieci. Na płycie znajdą się też nowe lampy, oświetlenie posadzkowe, ławki, kosze i stojaki na rowery. Z głównej alejki o 20 metrów zostanie przeniesiony i obrócony frontem do Rynku Pomnik Niepodległości. Otoczony zielenią pozwoli na dogodne prowadzenie uroczystości patriotycznych. Wszystkie te zmiany są zaakceptowane przez konserwatora zabytków.

Jak zapewnia burmistrz, decyzje związane z rewitalizacją centrum zostaną podjęte najszybciej jak to możliwe i podane do publicznej wiadomości.

Piotr Jagniewski Piotr Jagniewski Autor artykułu

Reporter, redaktor, fotograf. Lubi dobrze opowiedziane historie i ludzi z pasją, którzy potrafią się nimi dzielić. Z gazetą związany w latach 2006-2018. W latach 2014-2018 pełnił funkcję redaktora naczelnego. (REPORTAŻ, WYWIAD, WYDARZENIA, LUDZIE, SAMORZĄD)