Co z chodnikami przy drogach powiatowych?

Powiat 1 czerwca 2021 Wydanie 20/2021
Co z chodnikami przy drogach powiatowych?

W poniedziałek 31 maja w siedzibie starostwa odbyło się spotkanie burmistrzów i wójtów gmin powiatu myślenickiego. Jednym z poruszanych tematów były inwestycje drogowe realizowane w ramach tzw. IS-ów, czyli inicjatyw samorządowych polegających na dobrowolnym współfinansowaniu przez gminy głównie inwestycji przy drogach powiatowych takich jak budowa chodników.

W zeszłym roku władze powiatu nie zrealizowały żadnej takiej inwestycji na terenie gminy Myślenice stąd na rok 2021 radni miejscy zabezpieczyli w budżecie na wniosek burmistrza rekordową kwotę miliona złotych, dedykowaną wsparciu zadań powiatowych.

W ramach tych środków i wcześniej wyznaczonej przez radę kolejności budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Myślenice, burmistrz Jarosław Szlachetka wnioskował aby w bieżącym roku starosta przystąpił do budowy chodnika w Zasani, Osieczanach oraz w przypadku pojawienia się oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych także w Trzemeśni.

- Na dzisiejszym spotkaniu starosta Józef Tomal oświadczył, że powiat przeznaczył w tym roku na budowę chodników przy swoich drogach kwotę 1,5 miliona i na dzień dzisiejszy nie jest w stanie spełnić oczekiwań włodarzy gmin co do przeznaczenia równorzędnych kwot na podjęcie wspólnych zadań na terenie ich gmin w ramach finansowania 50/50. Z inwestycji, które zgodnie z uchwałą rady miejskiej „W sprawie zadań wykonywanych w ramach programu Inicjatywy Samorządowe w zakresie budowy i remontów chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Myślenice”, podjętej w 2019 r. w realizacji na obecną chwilę jest jedynie budowa chodnika w Zasani, gdzie trwa opracowanie projektu budowlanego. Nie mamy gwarancji, że władze powiatu wygospodarują jeszcze w tym roku jakieś znaczące środki na ww. inwestycje w poprawę bezpieczeństwa przy drogach powiatowych, a szkoda bo włodarze gmin gotowi byli je wesprzeć konkretnymi kwotami z gminnych budżetów i z pewnością zdecydowanie przyspieszyło by to budowę chodników w wielu miejscowościach – komentuje wiceburmistrz Mateusz Suder.