Czarna załoga Jadwigi Maliny

Czarna załoga Jadwigi Maliny

Nakładem Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w serii „Krakowskiej Biblioteki SPP” pod redakcją prof. Gabrieli Matuszek i prof. Wojciecha Ligęzy ukazał się drukiem szósty tom wierszy Jadwigi Maliny pt. „Czarna załoga”

Najnowsza pozycja poetki z Trzebuni szefującej Myślenickiej Grupy Literackiej „Tilia” potwierdza wcześniejsze osiągnięcia artystyczne autorki, wzbogaca zakres tematów i świadczy o tym, że poetka, doskonaląc dykcję, konsekwentnie poszukuje nowych sposobów wyrazu. Poszukujący intelekt wspierany jest przez wyobraźnię, a erudycyjne odniesienia wzmacnia intuicja, która znajduje oparcie w oryginalnym warsztacie pisarskim.

- Poetka rozpoczyna od prehistorycznych dziejów człowieka i pierwszych domysłów na temat ludzkiej odrębności, pisze o rozpadzie pierwotnego ładu, rozważa kwestię naszej dwuznacznej dominacji nad innymi bytami przyrodniczymi, układa requiem dla odchodzących gatunków zwierzęcych. Ta poezja ma wyraźny wymiar moralistyczny, przy czym wypowiedzi o takich znamionach obywają się bez pouczeń i kazań. Poetka demaskuje uzurpacje, wykazując grę pozorów, wolę posiadania i znaczenia, pragnie uchwycić niepozorne początki zła, piętnuje zanik indywidualności, namawia do uprawiania sztuki poprzestawania na małym - twierdzi prof. Wojciech Ligęza.

Tom złożony jest z miniaturek poetyckich o dużym ładunku intelektualnym. O ile wiersze z poprzednich zbiorów trzymały się blisko konkretu, realiów wiejskich, rodziny, radości i smutków dnia powszedniego, a także wspomnień z dzieciństwa, te są inne.

- Znacznie rozszerzają perspektywę poetycką autorki, sytuują człowieka - podobnie jak robiła to Wisława Szymborska - na tle kosmosu, historii gatunku, historii Ziemi. Warto powiedzieć też słów parę o finezyjnym stylu tych wierszy, o znakomitym dopasowaniu formy do treści, o biegłości warsztatowej i szczegółowo przemyślanej kompozycji tomiku. Nie są to wiersze łatwe, chciałoby się powiedzieć, że ta nowa poetyka Maliny to jakby zapis nutowy dla myślącego czytelnika, który w zależności od stopnia wrażliwości i inteligencji „dośpiewa” sobie ukryte znaczenia, podstawi własne dane do niewiadomych - napisał Józef Baran, znany krakowski poeta.

- Poezja Jadwigi Maliny ma wyraźny wymiar moralistyczny, przy czym wypowiedzi o takich znamionach obywają się bez pouczeń i kazań. Poetka demaskuje uzurpacje, wykazując grę pozorów, wolę posiadania i znaczenia, pragnie uchwycić niepozorne początki zła, piętnuje zanik indywidualności. Przez podleganie społecznej presji i poprawności języka, który wyprany został ze znaczeń, tracimy wolność. Program etyczny Jadwigi Maliny ujawnia się dyskretnie, niejako pośrednio. Według poetki bezwartościowe jest takie życie, które wystrzega się „dotknięcia ziemi”, co oznacza przyjęcie z pokorą małych, lecz istotnych realiów egzystencji - dopowiada prof. Wojciech Ligęza.

Jadwiga Malina to poetka, animatorka kultury, członek redakcji kwartalnika „Czas Literatury”, sekretarz Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Autorka tomów wierszy: Szukam ciemna (1996), Zanim (2007), Strona obecności (2010), Od rozbłysku (2013), Tu (2015), Czarna Załoga (2018). Wybrane wiersze poetki zostały przetłumaczone na język rosyjski, serbski, słoweński i angielski. Laureatka Nagrody „Krakowska Książka Miesiąca” za tom „Od rozbłysku” (wrzesień 2013). Dwukrotnie wyróżniona Nagrodą Starosty Powiatu Myślenickiego (2010, 2016). W 2016 roku nominowana do Nagrody Poetyckiej im. K.I. Gałczyńskiego - Orfeusz za tom „Tu”. Od 2009 roku kieruje Myślenicką Grupą Literacką Tilia.

Piotr Ślusarczyk Piotr Ślusarczyk Autor artykułu

Z gazetą związany w latach 1999-2018. Przez ostatnie 15 lat pełnił funkcję sekretarza redakcji, dbając o sprawne funkcjonowanie tygodnika. Zawsze związany z tytułem równie mocno jak z samymi Myślenicami. Swoją przygodę z pisaniem rozpoczynał jako licealista od redagowania „Odkroju” - dodatku do Gazety Myślenickiej poruszającego problematykę dotyczącą młodzieży oraz od poezji, publikując w ramach Myślenickiej Grupy Poetyckiej „Tilia”. (HISTORIA, KULTURA, SPORT, SAMORZĄD)